Den 4. november 2022 avholdt Region Stavanger cruise-seminar samt lansering av vår cruise-satsing. Møtet fant sted på Hotel Victoria i Stavanger og det var rundt 50 deltakere.

Cruise som forretningsområde

Region Stavanger har i ny strategi for 2022-2026 inkludert cruise som forretningsområde. Det er flere år siden sist Region Stavanger hadde en aktiv rolle knyttet til salg- og markedsføring av Stavanger-regionen innen cruise-segmentet. Når Region Stavanger nå tar inn cruise-segmentet så er det i en kontekst som handler om helårsturisme, bærekraft og verdiskaping for reiselivet i hele Stavanger-regionen. Satsingen blir i tett samarbeid med reiselivsnæringen i hele regionen, og med havnene som skal ha anløp av cruise-skip. I forberedelsene til strategiprosessen har vi sett til Cruisestrategi for Stavangerregionen 2020-2030, med visjonen om «Stavanger – en utslippsfri cruisedestinasjon med høy lokal verdiskaping». I tillegg har også Tålegrenseanalysen Cruise (2021) og Innbyggerundersøkelsen (2022) vært viktige.

På seminaret deltok våre stod gode samarbeidspartnere fra havnene i regionen, blant annet Magne Fjell, Oddbjørn Bekkeheien, Sigrunn Gabrielsen, Thor Thingbø, med flere. Stavanger kommune, ved Ole Martin Lund vil presentere resultatene fra Innbyggerundersøkelse om cruise-trafikk, (gjennomført juni-juli, 2022).

Hele programmet:

  1. Cruise i Region Stavangers strategi 2022-2026, Per Morten.
  2. Cruise-satsing for Stavangerregionen Havn, Ved Magne Fjell og Odd Bjørn Bekkeheien
  3. Eigersund Cruise-satsing, ved Eigersund Havn og Næring, Sigrunn Gabrielsen
  4. Innbyggerundersøkelse Cruise, Ole Martin Lund, Stavanger kommune.
  5. Cruise i dag – og morgen, Carnival Norway, ved Sandra Bratland.
  6. Sandnes Havn og cruiseanløp, Thor Thingbø
  7. Muligheter for deltakelse i RS-satsing (presentasjon av pakker og samarbeidsfora)