Reiselivsnæringen fikk i dag presentert en faktabasert tålegrenseanalyse som vil være bærebjelken for hvordan videre satsing i cruisesegmentet skal planlegges.

Per Morten Haarr innleder samlingen for bransjetreffet. Foto: Gunhild Vevik.

Reiselivsdirektør Per Morten Haarr er fornøyd med å ha på plass en faktabasert tålegrenseanalyse for cruise:

Cruise-gjestene representerer en vesentlig del av turistene i Stavanger-regionen. Det blir derfor et viktig segment når vi skal komme i gang etter pandemien. Cruise-segmentet er også viktig for bærekraftig helårsturisme. Sammen med Stavangerregionen Havn og næringen vil vi jobbe for å bli en nullutslippsdestinasjon, og Tålegrenseanalysen gir faktagrunnlag når vi jobber for økt vekst og verdiskaping for reiselivet.

Nøkkelpunkter fra analysen

Det er gjort vurderinger av tålegrensen av cruisetrafikk etter sju forskjellige parametere; byen og regionens tålegrense, miljømessig tålegrense, havnens tålegrense, sosial tålegrense, visuell tålegrense, økonomisk tålegrense og juridisk tålegrense med følgende nøkkelfunn:

  1. Det er ikke påvist at cruise-passasjerene medfører problemer som opphoping, køer eller flaskehalser. Stavanger sentrum tåler fint cruise-passasjerer på 2019-nivå, dvs. med ca. 4 500 passasjerer som besøker Stavanger sentrum samtidig. Ca. 40 % drar direkte på utflukter. Tellepunkter viser at det er ingen sammenheng mellom cruise-skip og dagene med flest passeringer. 
  2. Det er ikke påvist at cruisetrafikken overskrider vedtatte tålegrenser for lokale utslipp. Andelen av klimagassutslippene i Stavanger fra cruiseskip i underkant av 2 % av samlet lokale utslipp.
  3. Stavanger Havn har god kapasitet. Det er uansett vedtatt at skipene skal flyttes lengre ut i Vågen, og de største skipene skal ikke ligge på Skagen-kaien.
  4. Det er ikke gjennomført en innbygger-undersøkelse i regi av Stavanger kommune om som viser misnøye til cruise eller overturisme.
  5. Stavanger havn har stor aktivitet i havnen, av all slags fartøy og båter. Det vedtatt å flytte de store skipene lengre ut av Vågen som gjør dem mindre ruvende. Det var 29 dager uten anløp i høysesongen (mai – august), og 215 dager uten cruise-anløp i Stavanger (2019). 
  6. Det var ca. 470 000 passasjerer som besøkte Stavanger og regionen i 2019. Undersøkelser viser et snittforbruk på mellom 500 – 800 kroner per gjest. Cruise frembrakte mer enn 300 millioner kroner inn til lokalt næringsliv i 2019, blant annet til reiselivsnæringen.
  7. I henhold til nasjonale og internasjonale lovverk, så har havnen mottaksplikt og kan ikke forby skip å få legge til kai. Det betyr at i utgangspunktet må Stavangerregionen Havn si ja til forespørsler fra cruiserederier som ønsker anløp til Stavanger, innenfor de rammer som havnens kapasitet tilsier, jfr. havne- og farvannsloven.

For ytterligere spørsmål angående tålegrenseanalysen, ta kontakt med:

Reiselivsdirektør Per Morten Haarr

per.morten.haarr@regionstavanger.com

Mobil: 944 99 106

Trond Amland presenterer analysen. Foto: Gunhild Vevik
Per Morten Haarr. Foto: Gunhild Vevik