International Musicological Society ble stiftet i 1927 og har avholdt kongresser med generalforsamling hvert 5.år samt årlige fagkonferanser rundt om i hele verden.

Universitetet i Stavanger/Fakultet for utøvende kunstfag var vertskap for fagkonferansen Music as Art, Artefact and Fact i 2016. I sommer vedtok styret for IMS at Kongressen i 2027 skulle legges til Stavanger etter en internasjonal budrunde.

I am delighted to announce that the IMS Directorium has selected Stavanger, Norway, as the location of our 22nd Quinquennial Congress. IMS2027 will be a very special meeting, since it marks our centennial, IMS@100. Stavanger offers a breathtaking setting for that celebration, with a charming city center a quick walk from the congress venue and spectacular views of the harbor and nearby fjords from Bjergsted Culture Park. Surrounded by nature and Scandinavian design and inspired by the local commitment to sustainability at our first carbon-neutral congress facility, 2027 promises to be a joyful occasion to imagine new futures together.

Kate Van Orden
Kate Van Orden, President, International Musicological Society.

Lokalt samarbeid

Søknaden om å være vertskap for kongressen har vært et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Konserthus og Region Stavanger. En solid søknad med prosjektleder Per Dahl i spissen sørget for at budet fra Region Stavanger ble ansett som det beste blant de syv budene som kom fra Europa og Asia, og det fra byer med større musikkinstitusjoner enn Stavanger.

Kuppelhallen vil bli godt brukt under IMS 2027. Foto: Sindre Ellingsen/Stavanger konserthus.

IMS2027 vil tiltrekke seg om lag 1000 musikkforskere fra hele verden og finne sted sommeren (august) i Bjergsted Kulturpark. Hovedarena blir UiS/Fakultet for utøvende kunstfag og Stavanger konserthus. Ettersom Fakultet for utøvende kunstfag utdanner musikere på bachelor, mastergrad og doktorgradsnivå vil kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research) få en sentral plass fagkonferansens timeplan.

Å få verdenseliten av musikkforskning samlet i Stavanger vil definitivt bidra med å forsterke vår posisjon som en region for musikk, forskning og kultur.

Per Dahl, Emeritus/Professor i musikk, Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger

I beslutningen hos IMS sekretariatet var det flere ting som ble tatt i betraktning, og de 4 viktigste faktorene for at Stavanger ble valgt var:

  1. Fokus på bærekraft.
  2. Mulighetene i Bjergsted Kulturpark
  3. Kjønnsbalanse i søknads komiteen (6 kvinner og 6 menn).
  4. Mulighet for hybrid løsning.

Dette er et godt eksempel på et internasjonalt arrangement som vil bidra stort med å gjøre Stavanger-regionen mer kjent og attraktiv som kongress-destinasjon.

Per Morten Haarr, Reiselivsdirektør, region Stavanger

International Musicological Society har som hensikt å forsterke musikkvitenskapelig forskning i videste forstand på grunnlag av internasjonalt samarbeid. Å arrangere verdenskongresser er dermed svært viktig.

For henvendelser relatert til kongressen, kontakt gjerne Per Dahl:

per.dahl@uis.no

+47 90951436