12 mai 2023 starter VM-sirkuset i Tampere og Nokia Arena når verdens beste ishockey spillere og tusenvis av supportere inntar byen. Årets mesterskap skulle i utgangspunktet vært i St. Petersburg, men som følge av krigen i Ukraina har Tampere på kort varsel tatt på seg vertskapsrollen for andre år på rad (i samarbeid med Riga). Samtidig har Finnair kuttet flere flyvninger til Tampere flyplass, noe som har skapt utfordringer for vertsbyen. Dette, og mye mer ble presentert da Region Stavanger og andre nordiske ICCA medlemmer var til stede i samme arena bare få uker før mesterskapet for å delta på ICCA Nordic association expert forum & Nordic chapter meeting.

Førstnevnte var en møteplass for nordiske vertsbyer og foreninger som arrangerer kongresser utelukkende i Nordiske land. Etterfølgt var Nordic chapter meeting, en årlig møteplass for Nordiske ICCA medlemmer. Region Stavanger er aktiv medlem i ICCA (International Congress & Convention Association) hvor bransjetreff for kompetanseutvikling ofte kombineres med salgsarenaer, som her i Tampere.

Workshop under ICCA Nordic Chapter Meeting.

Det ble noen inspirerende og lærerike dager hvor erfaringer og kunnskap ble delt på tvers av foreninger, hotellkjeder, nasjonale og regionale byråer, vertsbyer, PCO’er og andre aktører. Muligheter og utfordringer ble presentert og drøfting av relevante tiltak gjort i arbeidsgrupper.

En viktig problemstilling for foreninger i dagens samfunn er engasjering og rekruttering av ungdommer og unge voksne. Det ble diskutert bakgrunn for dette og tiltak for å håndtere disse utfordringene. Ett av tiltakene fremhevet var hvordan å etablere digitale samfunn gjennom integrert markedsføring som en bro fra digitalt engasjement til fysisk deltakelse.

Morten andreassen, region stavanger

Bærekraft ble naturligvis et viktig tema og spesielt fokus på sosial bærekraft og legacy (ringvirkninger). Betydningen av proaktivt arbeid for positive ringvirkninger i forbindelse med messer, kongresser og øvrige arrangementer ble presentert med gode eksempler som demonstrerte kreative tiltak.

ICCA Nordic Chapter Meeting

Flere destinasjoner har nå dedikerte ansatte som jobber for å løfte sitt omdømme ved bruk av kvantitative verktøy. Visit Bergen har spesielt utmerket seg og er nå rangert som nr. 2 i verden på den globale GDS-Index. Med denne posisjonen blir Bergen løftet frem på internasjonale arenaer som ¨best practice¨ og dermed veldig attraktiv blant flere internasjonale foreninger. Beslutninger om hvor kongresser skal avholdes blir i stor grad påvirket av dette.

Region Stavanger jobber aktivt for å løfte frem regionens bærekraftsinitiativer i vårt salgsarbeid, men vi har et stort potensiale for å ta en sterkere posisjon som bærekraftig destinasjon. Dette vil kreve tilegnede ressurser som kan jobbe det frem på en mer strategisk og spisset måte.

Les mer om GDS-Index her: https://www.gds.earth/top-30-2022/

Business lead Exchange
Det ble også arrangert Business lead exchange mellom kongressbyer som ga god innsikt til nye muligheter. Dette er møter med utveksling av konkrete caser hvor destinasjoner deler tips og erfaringer som kan være til nytte for andre destinasjoner og til fordel i salgsarbeidet opp mot aktuelle foreninger.

De Norske deltakerne, fra venstre: Maria Barstad fra Møtebyen Kristiansand, Morten fra Region Stavanger, Arve Lindgren fra Visit Bergen, Frode Aasheim og Bjørn Krag Ingul fra Innovasjon Norge, Marjun Persson fra Oslo Convention Bureau, Jan Gjaere fra Nova Spektrum og Susanne Gau Klein fra Visit Trondheim.