Stiftelsen Stavanger Fjord Sightseeings formål er å yte økonomisk støtte til fremme av turisme i Stavanger-regionen. Stiftelsen inviterer med dette lokale aktører til å søke om støtte til reiselivsprosjekter med dette formål.

Søknad må inneholde følgende informasjon:

Om søker:  Navn/selskap/organisasjon, kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside. 

Beskrivelse av prosjektet:  Kortfattet presentasjon av prosjektet, målsetting, målgruppe. 

Finansiering: Søknadsbeløp, budsjett, finansieringsplan og andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra.

Send søknad merket ’SSFS-søknad’ innen 16. juni 2023 til: gunhild.vevik@regionstavanger.com

Søknadsfristen var opprinnelig 16. mai 2023, men vi har nå sett behov for å utvide den til 16. juni 2023. Søknader som ble mottatt innen fristen 16. mai 2023 vil bli behandlet i nær fremtid.  

Stiftelsen Stavanger Fjord Sightseeing

c/o Gunhild Vevik 

Region Stavanger

Vågsgt. 22

4306 Sandnes 

Bildetekst: Cruise på Lysefjorden. Foto©Sven Erik Knoff, FotoKnoff