Kjære medlemmer!

Dalsnuten. Foto: Heta Inoma

I den utfordrende tiden vi er i nå, er det viktig at vi alle prøver å holde motet oppe! Vår reiselivsdirektør jobber kontinuerlig på vegne av næringen inn mot NHO Reiseliv, sentrale myndigheter og lokale offentlig instanser, for å sikre best mulig tiltakspakker for reiselivsnæringen. Vi jobber også intensivt sammen med Innovasjon Norge Reiseliv og Fjord Norge med revidering av markeds- og tiltaksplaner, både på kort og på lang sikt, basert på dagens situasjon. Vi vil fortløpende holde dere oppdatert på dette arbeidet.

Innlegg på sosiale media startes opp igjen

Vi startet i dag med innlegg igjen på Facebook og Instagram. Her skal vi ikke oppfordre til reising nå, men vi skal inspirere til å drømme. Her har vi etablert noen emneknagger som vil gå igjen hver dag, og vi inviterer dere alle til å bruke de samme dersom dere ønsker det.  Vi ønsker å formidle at vi kan drømme om bedre dager, og at vi gleder oss til og treffes igjen. Samtidig oppfordrer vi alle om å ta vare på seg selv og sine.   #untilwemeetagain #dreamofbetterdays #staysafe #regionstavanger

Kreative løsninger

Det er flere kreative, nye løsninger som popper opp som følge av at man ikke lenger kan treffes fysisk. Vi inviterer dere som har livestreaming-arrangement til å registrere dem hos oss her: events-submission.newmindmedia.com/stavangerryfylke. Vi skal være med på å applaudere alle slike initiativ som kommer som følge av vår nåværende situasjon. Vi ber alle som har tilbud tilgjengelig om å sende disse til oss, så vi kan være med å bidra i den vanskelige tiden (sendes til info@regionstavanger.com).

Tiltaksplaner for reiselivsnæringen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen sendte denne uken ut en bedriftsundersøkelse til sine egne og Region Stavangers medlemmer. Bedriftsundersøkelsen kartlegger konsekvensene av koronaviruset og oljeprisfall vil ha for de ulike næringene i regionen. Resultatene av denne undersøkelsen blir presentert i Næringsforeningen sin TV-sending på Facebook 23. mars kl. 09:00. Her er vår reiselivsdirektør gjest for å snakke om resultatene på vegne av reiselivsnæringen.

Dette er tunge og harde tider for alle bedrifter i reiselivet, og vi skal gjøre alt vi kan for å bidra etter beste evne i denne vanskelige situasjonen.

Med ønske om en god helg! Ta vare på deg og dine nærmeste!

Med vennlig hilsen
Gunhild Vevik
Kommunikasjonssjef
Region Stavanger