Foto: Jan Ove Grastveit

Som vestlendinger er vi vant med fire årstider på en dag og tåler både vannrette regnbyger og orkan i kastene! Reiselivsnæringen har de siste fem-seks årene gått på med krum rygg i sterk storm og når vinden endelig løyer og det er lys i horisonten, kommer orkanen Korona med full styrke!

Bakteppet for reiselivsnæringen i Stavanger-regionen er vi alle kjent med. Vi kom oss gjennom en tøff krise i 2014 og har sammen stått i stormen og lagt et grunnlag som er sterkere enn noensinne! Ordrebøker og pipeline ga oss optimisme og håp om at 2020 skulle blir tidenes reiselivsår!

Så smeller det – igjen!

Den første næringen som blir skadelidende er reiselivsnæringen; over natta mister en hele inntektsgrunnlaget, og det blir fort en kamp om å overleve. Næringsforeningens undersøkelse konstaterer at 97 % av reiselivsnæringen mener Korona-orkanen vil få kritiske konsekvenser for deres bedrifter og oljeprisfallet blir sekundært i denne sammenheng. 94 % frykter eller har allerede gjennomført permitteringer og hele 50 % frykter konkurs. Næringen har helt eller delvis stengt ned, og det er få som nå har åpent, dog med et meget begrenset tilbud.

Kan miste 50 % av norske reiselivsbedrifter

Dette er også bildet for øvrig for norsk reiselivsnæring med sine 170 000 ansatte, og vi står i fare for å miste over 50 % av våre reiselivsbedrifter. Dette er næringen som har flest unge og multikulturelle arbeidstagere, en sårbar gruppe som vi ønsker å ha i jobb i velferdsstaten Norge!

Næringen jobber nå intensivt med å sikre sine egne bedrifter og ivareta sine ansatte og mange ser sitt livsverk, bygget opp over år, i ferd med å gå i grus. Det er fortvilelse, og vi er handlingslammet dersom vi ikke får gode, statlige tiltakspakker tilpasset denne næringen, som i utgangspunktet opererer med små marginer! Vi trenger hjelp fra myndigheter, huseiere og fra bankene for å kunne komme gjennom denne første fasen og på lang sikt. Det vil ta tid å få opp aktivitetsnivået, og at fremtidens reiseliv vil se annerledes ut etter dette tror jeg vi alle skal være forberedt på. Kriser gir muligheter og kanskje vil dette gi fart inn mot det grønne skiftet. Det vil imidlertid koste dyrt i lang tid og det er nå i denne fasen at vi må unngå mest mulig konkurser i tiden vi går i møte!

Samarbeid på alle nivå for å sikre fremtiden

Det jobbes nasjonalt, regionalt og lokalt, på tvers av storbyer og distrikter, med NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, landsdelsselskaper, destinasjonsselskaper, fylkeskommuner, kommuner og næringen! Tiltakene som skal til for å sikre en lys fremtid for en skadeskutt reiselivsnæring er skrevet i tydelig tekst! Ønsker i denne sammenheng å rette en stor takk til NHO Reiseliv, til Kristin Krohn Devold og hennes team, som står på døgnet rundt inn mot myndighetene for å sikre treffsikre tiltak til reiselivsnæringen, i tett dialog med næringen og destinasjonsselskapene!

Stor usikkerhet knyttet til tiltakspakker

Dagens presentasjon av nye tiltakspakker fra myndighetene er det vi har ropt høyt om fra dag én! Det er likevel stor usikkerhet knyttet til hvilke kriterier som legges til grunn for at en kvalifiseres til å kunne søke støtte for en andel av sine løpende faste kostnader. Det nevnes at det vil gjelde for bedrifter som av myndighetene ble pålagt å stenge? Gjelder dette reiselivet? Vi har ikke blitt pålagt å stenge, men fikk strenge kriterier for drift og mistet hele inntektsgrunnlaget over natten. Og hvor stor andel vil dekkes av staten? I hvilken grad vil den øvrige verdikjeden bidra? Huseiere og bankene? Hvor raskt vil pengene være på konto? To-tre uker er indikasjonen, og vi får håpe det blir realiteten. Så er det knyttet stor usikkerhet rundt tiltakene fra bankene. Slik kriteriene ligger skissert nå er det IKKE tilpasset reiselivsnæringen og det er bekymringsverdig!

Jeg vil berømme våre myndigheter, NHO, Virke og Finans Norge for deres formidable innsats. De jobber døgnet rundt for å komme med treffsikre løsninger og jeg har stor respekt for den innsatsen de legger ned i denne fasen. Men jeg er redd dette ikke treffer reiselivet godt nok til at vi unngår et ras av konkurser!

Hva vil det koste staten når dette er over og arbeidsledigheten er på historisk høyt nivå? Hva skjer med våre lærlinger? Hva skjer med våre unge og multikulturelle arbeidstagere? Og hvordan blir et samfunn uten et sterkt reiseliv som skal sikre magiske opplevelser for oss som bor her og til de som besøker?

Avgjørende for norsk reiseliv og samfunnet for øvrig at vi blir tatt på alvor

På vegne av reiselivet i egen region og Norge for øvrig er jeg på nåværende tidspunkt bekymret. Gjeldende tiltakspakker skaper stor usikkerhet og vi er redd dette ikke er i nærheten av å kunne bidra til at en unngår en tsunami av konkurser. Jeg er bekymret og har vondt i hjertet på vegne av mine fantastiske reiselivskollegaer som står på 24/7 og gir alt for at vi som gjester skal få magiske mat-, kultur- og naturopplevelser!  De lever og ånder for dette og går inn med hud og hår og leverer i verdensklasse! Hva er vel et liv uten dette aktørbildet? Jeg håper av hele mitt hjerte at vi blir hørt og tatt på alvor og at tiltakspakkene er treffsikre i dagene som kommer – det er avgjørende for hvordan norsk reiseliv og samfunnet for øvrig vil se ut i årene som kommer! Det skal ikke stå på oss!

Med håp om mange solskinnsdager og magiske opplevelser i årene fremover!

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger