Til medlemmene

Den pågående koronasituasjonen fremstår som svært alvorlig for samfunnet generelt og reiselivsnæringen spesielt. Region Stavanger følger situasjonen tett og gjør det vi kan for å bidra i denne krevende tiden.

Region Stavanger får en rekke henvendelser fra medlemsbedrifter mtp. hvordan en skal forholde seg.

  • Vi anbefaler alle å følge de restriksjoner som din respektive kommune iverksetter.

Region Stavanger jobber med å endre planlagte salgs- og markedsaktiviteter gitt nåværende situasjon.

Med vennlig hilsen
Elisabeth Saupstad
Reiselivsdirektør
Region Stavanger