Prosjektmedarbeider Siddis Center

Arbeidsgiver:  Region Stavanger
Arbeidssted:   Stavanger og Sandnes Turistinformasjon
Tiltredelse:     så snart som mulig
Arbeidstid:     37,5 timer per uke
Stillingstype:   3 årig prosjektstilling, t.o.m. 31.12.2024.

Region Stavanger arbeider for at internasjonale arrangementer, konferanser, kongresser og messer legges til Stavanger-regionen og Siddis Center-området. Vi søker en person som kan skal drive frem nye arrangementer i samarbeid med aktørene på området. Satsingen har en proaktiv salgsmetode knyttet til Region Stavangers Ambassadørprogram som skal motivere for nye lokale initiativer til arrangementer i Stavangerregionen. Stillingen er en prosjektstilling over 3 år.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektansvar med samarbeidspartnere og kunder for å sikre nye idrett-og kulturarrangementer, kongresser og MICE-arrangementer lagt til Siddis Center-området.
 • Jevnlig oppfølging og bearbeiding av eksisterende arrangører av konferanse- og kongressarrangører (PCO-er og DMC-er).
 • Koordinere og gjennomføre visningsturer sammen med næringsaktørene på området.
 • Oppdatering av CRM.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av prosjekttiltak ihht. avdelingens aktivitetsplan.
 • Delta etter behov på messer/workshops der Region Stavanger Convention Bureau skal være representert.
 • Kartlegging av relevante organisasjoner og foreninger.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Markedsorientert og fokusert på salgsprosesser
 • Erfaring fra reiselivet eller god kjennskap til møte- og eventindustrien er en fordel.
 • Evnen til å drive frem salgs-prosjekter.
 • Gode kommunikasjonsevner mot interessenter, kundegrupper og næring. 
 • Erfaring fra forretningsdrevet IT.
 • Kjennskap til InDesign
 • Internasjonal erfaring.

Personlige egenskaper: Resultatorientert, utadvendt, representativ og profesjonell

Region Stavanger har tette relasjoner til våre bedriftsmedlemmer i MICE-og Arrangementsegmentet, men også andre reiselivsbedrifter innen overnatting, kultur, opplevelser og transport. Flere av våre medlemskommuner har også stor interesse av disse satsingene og er viktige samarbeidspartnere. Du vil også arbeide tett med nøkkelbedrifter og organisasjoner innen regionalt næringsliv og FoU-miljøer. Utfyllende informasjon om både avdelingens oppgaver samt Region Stavangers øvrige virke finner du på www.regionstavanger.com.

Søknadsfrist er 10. februar 2022
Søknad med CV sendes per e-post til anette.larsen@regionstavanger.com
Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende for intervju.
Kontakt Director of Events, Anette Larsen spørsmål på mobiltelefon 99113883

Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavanger-regionen, og har ansvar for markedsføring og salg av Stavanger-regionen overfor kongress-, messe-, idretts- og kulturarrangementsmarkedet, samt ferie/fritidsmarkedet. Driver turistinformasjonene i Stavanger og Sandnes. Vi tilbyr objektiv og nøytral rådgivning for planlegging av kongresser og arrangementer, og kontaktformidling med leverandører og relevante partnere. Det er 13 kommuner i Region Stavanger: Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal, Kvitsøy og Sirdal. Selskapet har vel 200 bedriftsmedlemmer.