Vi har gjennom 2022 greid å skape gode resultater og synlighet for våre attraksjoner og aktiviteter med vår webløsning. Kombinasjonen av kampanjearbeid og strukturert innholdsproduksjon gir resultater.

Tallenes tale for 2022

I samarbeidet på Fjord Norge-plattformen har vi i felleskap med de andre destinasjonene oppnådd følgende resultater:

  • Besøk: 1 965 421
  • Sidevisninger: 3 270 028
  • Flesteparten av de som besøker sidene er fra Norge (51 %), Tyskland (11 %), USA (11 %) og Storbritannia (8 %).

Innhold besøkt:

Av topp 7 mest besøkte sider er 3 av dem innhold fra Visit Region Stavanger. Disse tre av sidene våre hadde mest besøk i 2022:

Hvilke søkeord generer mest trafikk for Stavanger-regionen

Søkeordet Stavanger genererte mest besøk til våre toppsider. Søkeordet ligger på tredje plass i alle Google-søk som genererte besøk til nettsiden. 

Ny, fleksibel kampanjesidemodul

Det er på ny portal mye enklere å lage kampanjesider og kjøre kampanjer enn tidligere. Det kan vi også nå gjøre på tvers av destinasjoner og selvfølgelig når vi kjører kampanjer sammen med Fjord Norge. Vi fører da alle trafikk inn til de samme sidene. Samtidig så jobber vi nå systematisk sammen om søkemotoroptimaliseringen, ikke hver for oss.  

Attraksjoner og steder og Reiseplanlegger 2.0 lansert i 2022

Det var et behov å få bedre frem viktige attraksjoner og steder på nettsiden, noe som ble løst ved å legge til en ny kategori på toppnivå, der vi destinasjoner laget landingssider for våre attraksjoner og viktige steder. Her kan vi presentere tilbudet innenfor større områder, som f.eks. byer, bygder, parker eller kommuner samlet på en side. Gjester kan filtrere attraksjoner og steder basert på både kategorier og destinasjon.

Nye steder og attraksjoner

De nye attraksjonene og stedene er synlige i reiseplanleggeren. I den nye planleggeren blir kart og produktlister oppdatert etter hvert som du navigerer i kartet. Alle attraksjoner og steder er synlige i planleggeren med symboler. Planleggeren viser reisetid med bil mellom hvert sted. Gjestene kan klikke seg inn på en attraksjon og legge den til i reiseplanleggeren eller gå direkte på et produkt og legge dette til. Etter hvert som du legger til attraksjoner, steder og produkter, lages det en reiserute. Eksempel på reiserute laget med planleggeren

Reiseplanleggeren

Hva skjer-kalenderen

Arrangementskalenderen fortsetter å være en viktig side på nettsidene våre, og vi jobber kontinuerlig med å ha oppdatert innhold på hva skjer-kalenderen. Det finnes en integrasjon mellom billettsystemene Ticketmaster, Linticket, TicketCompany, Hoopla, E-billett.no, Tix og Billetten som gjør at vi får inn alle arrangement i kalenderen fra de aktørene som bruker disse billettsystemene. Her finner du arrangementskalenderen for Stavanger-regionen. Arrangement kan også meldes inn via skjema. 

Mer om bakgrunnen for den regionale nettsiden fjordnorway.com og reiseplanleggeren

Visit Region Stavanger er en del av den regionale nettsiden fjordnorway.com og reiseplanleggeren for Vestlandet. Før man startet med utviklingen av nettstedet, utførte Netlife, Fjord Norge og destinasjonene i Fjord Norge et forprosjekt. 

Innsikt fra forprosjekt 

  • Destinasjonsnettstedene hver for seg hadde lavere trafikk enn potensialet var, og det var høy kannibalisering mellom nettstedene til destinasjonene, noe som skadet synlighet i søkemotorene; Vi konkurrerte om de samme søkeordene
  • Det var vanskelig for brukeren å orientere seg: hvor skulle de finne relevant informasjon? Mye av den samme informasjonen lå på flere steder

I tillegg fantes det ingen skikkelig kampanjemodul, vi måtte ty til eksterne kampanjesider og føre trafikken til andre nettsteder enn vårt hoveddomene. 

En betaversjon av den regionale nettsiden fjordnorway.com ble lansert i desember 2021. Utviklingen fortsatte i løpet av 2022 og har fokusert på funksjonalitet som gir verdi for turistene i tillegg til funksjonalitet med gode markedsføringsverktøy for oss destinasjoner. 

Den nye nettsiden har løst utfordringer som ble identifisert i forprosjektet. Nettsiden og reiseplanleggeren gjør det nå enklere for turisten å finne, velge og oppdage steder, attraksjoner, opplevelser og tilbud. Her skal vi jobbe videre med å skape inspirasjon med fokus på mat, kultur og natur.

Gunhild vevik, kommunikasjonsjef i visit region stavanger