“Det er gledelig å kunne si at vi har kunnet opprettholde fullt fokus på jobben med å få fulle hus hos aktørene på Siddis-området, dette til tross for to tøffe pandemiår”. 

Per Morten Haarr, reiselivssjef i Visit Region Stavanger, understreker at takket være bevilgningen fra Stavanger kommune har det vært mulig for Region Stavanger å intensivere denne satsingen til det fulle. 

Reiselivssjef Per Morten Haarr. Foto: Heta Inoma

Vi opplever nå stor optimisme og oppslutning rundt innsatsen på Siddis-området fra alle aktører. Region Stavanger har dermed kunnet jobbe på en målrettet og spisset måte med å få nye nasjonale og internasjonale konferanser, idrettsarrangement og utstillinger til Siddis-området. Som en del av den økte innsatsen har Region Stavanger ansatt prosjektleder Morten Andreassen for Siddis Center-området. Han jobber primært med å øke aktiviteter til området innen segmentet idretts- og sportsarrangement . Arbeidet opplever vi som samlende for alle aktørene som opererer i Siddis-området. For at leveransen skal være en suksess, er det utrolig viktig at alle drar i samme retning. 

Det å lykkes med å få flere arrangement til Siddis-området er elementært for at Stavanger-regionen skal kunne oppnå sitt mål om helårsturisme som igjen skal kunne opprettholde stabile arbeidsplasser innen reiselivet hele året.