Foto: CH/Visitnorway

Vi er inne i en tøff periode med mye usikkerhet rundt alle segmentene i reiselivet. Da er det betryggende å vite at vi har mange bekreftede kongresser og konferanser «på bok» for neste år. Faktisk, vi ser at 2021 blir et spesielt godt år for Stavangerregionen i dette segmentet, med arrangementer som fordeler seg jevnt utover året.

Kongresser og konferanser bidrar til aktivitet hele året

Konferansene og kongressene er en viktig tilleggsdimensjon for reiselivet. Segmentet bidrar til å skape aktivitet utenom høysesongen for ferie- og fritidssegmentene (juli og august), og er et segment med god lønnsomhet. Følgende konferanser er eksempel på arrangementer som vil finne sted i 2021 mellom februar og oktober:

Michelin Star Revelation, et nordisk prestisjearrangement, som sammen med Det Norske Måltid og Norgescup, vil gi oss en superhelg med fokus på reiseliv, gastronomi og matproduksjon.

Society of Petroleum Engineers IADC, internasjonal fagkonferanse med stor utstilling.

EORNA, internasjonal sykepleierkonferanse, med stor utstilling.

NHO Reiselivskonferansen, den ledende møteplassen for norske reiseliv.

ECSITE, internasjonal museumskonferanse, med stor utstilling.

Den Nordiske Allmennlegekongressen, med deltakere fra hele Norden.

The Nordic Bronze Age Symposium, med deltakere fra hele Norden.

Nordic Edge Expo, stor utstilling og internasjonal konferanse.

Offshore Technology Days, stor utstilling og nasjonal konferanse.

Det er nå vi virkelig ser verdien av arbeidet med å tiltrekke større fagkonferanser og kongresser til Stavangerregionen. Dette er arrangementer som vil bli gjennomført i regi av solide aktører i regionen, som blant annet Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus,  Arkeologisk museum i Stavanger, Norsk Oljemuseum og Jærmuseet, Equinor, med flere, sier Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger.

Dette er arrangementer som tiltrekker seg besøkende fra både inn- og utland, fra mange næringer og sektorer. Disse kongressene tilsier en økonomisk ringvirkning på ca. 125 millioner kroner, hvor mye er knyttet opp mot kjøp av tjenester fra reiselivets primæraktører innen overnatting, bespisning, opplevelser og transport. Prognosene tilsier at de vil generere ca. 30 000 overnattingsdøgn i Stavangerregionen, som også fordeler seg på tvers av alle hotellkjeder og kategorier.

Kongressene utsettes, de blir ikke kansellert!

Det jobbes nå hardt hos mange aktører som har arrangementer og konferanser i 2020. Det er ingen som ønsker å kansellere, og så snart situasjonen er normalisert vil arrangementet bli gjennomført. Det er heller ingen som har til hensikt å flytte arrangementer til en annen destinasjon, som betyr at våre prosjekter forblir i Stavangerregionen selv om de skulle bli skjøvet frem til nye datoer.

De aller fleste arrangører og PCO-er har til hensikt å gjennomføre arrangementene på planlagte datoer i 2020 så sant det er mulig, men ser situasjonen an fortløpende. Samtidig jobber de intensivt med nye datoer i samarbeid med konferanse-hotellene og kongressenter.

Stavangerregionen har et variert næringsliv, og derfor vil vår møteindustri raskt komme seg igjen når korona-situasjonen er under kontroll. Vi har mange sterke aktører lokalisert her, noen av de beste i Norge, og er sikre på at Stavanger vil forbli en populær messe- og kongressby for nasjonale og internasjonale arrangementer.