Elisabeth Saupstad. Foto: Monica Larsen.

Pilene peker oppover for reiselivsnæringen, og engasjementet er større enn aldri før i næringen og hos det offentlige.

Reiselivsnæringen har fått sin fortjente plass i Strategisk Næringsplan, og det er lagt viktige føringer som skal sikre en riktig retning for næringsutvikling i årene fremover. Stortingsmeldingen er kommet, og den berører viktige elementer som skal sikre gode rammebetingelser for næringen i fremtiden, og Region Stavanger skal sikre at Rogaland får frem næringens viktige synspunkter i høringsrunden på denne.

 

Produktpakker

Ressursgruppen i Næringsforeningen jobber med en større verdiskapningsanalyse for næringen i samarbeid med Delice, og vi har gjennomført kurs for næringen i pakketering. Dette for å bidra til å øke kunnskapen hos næringsaktørene, og motivere til at flere ser nytten av å spille på lag med andre aktører for å nå ut i markedet, og legge et bedre grunnlag for vekst. Utvikling av nye produkt- og markedsløsninger er avgjørende for at vi som region skal ta vår del av den veksten vi vet kommer i løpet av de neste årene. Gode sammensatte reiselivsopplevelser på tvers av kommunegrensene styrker vår posisjon, og fokus på å kommersialisere nye produktpakker for salg er avgjørende for verdiskapningen. Alle trender tilsier en stor etterspørsel etter gode sammensatte opplevelsesreiser som inneholder transport, overnatting og opplevelser. Skal vi lykkes som en ferie-/fritidsdestinasjon i fremtiden, vil dette være en avgjørende faktor for suksess.

 

Gode resultater i årets første kvartal

Starten på året viser positive trekk i Stavangerregionen med en økning i belegg i februar på 6 %, og det kan se ut som om yrkestrafikken beveger seg i riktig retning.

Stavanger Convention Bureau leverer meget gode resultater, og årets ambassadørmottagelse er et godt bevis på det med hele 13 nye ambassadører. Det tette samarbeidet vi har med regionens forskningsinstitusjoner som Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus og IRIS, i tillegg til Rogaland Idrettskrets viser gode resultater og er avgjørende for å lykkes.

Nye tilslag på større kongresser, kultur- og idrettsarrangement viser en god trend, og et tett og godt samarbeid i næringen gir gode resultater.

Team Region Stavanger ønsker alle medlemmer og medlemskommuner en riktig god påske, og ser frem til et spennende og målrettet samarbeid i månedene vi har foran oss. Sammen skal vi sørge for god vekst, bedre lønnsomhet og en god optimalisering av regionens ressurser på vei mot vårt felles mål mot 2020.