Idrettsgalla 2019 er nå etter lengre tids arbeid bekreftet til Stavanger! Rogaland Idrettskrets og Region Stavanger har med støtte av både Fylkeskommunen og Stavanger kommune jobbet sammen med for å få dette prestisjearrangementet hit. Ikke siden Spellemann fylte Stavanger Konserthus har man sett lignende arrangement bli flyttet over fjellet!


Rogaland idrettskrets (RIK) har inngått en intensjonsavtale med styret for Idrettsgallaen om gjennomføring av Idrettsgallaen i Rogaland helgen 5-6 januar 2019. Øvrige detaljer og forhandlinger i endelig hovedavtale skal fullføres innen 1.oktober 2017.

Idrettsgallaen eies av NRK, Norsk Tipping og Idrettsforbundet. Avtalen ble i forrige uke signert av styreleder i Idrettsgallaen Ivar Ragne Jenssen fra NRK og daglig leder i RIK Rune Røksund. Idrettsgallaen består av fire faste elementer første lørdag på nyåret. NIF sitt seminar, Norsk Tippings vorspiel, Idrettsgalla og Nachspiel. RIK har i tillegg planer om et utvidet program for arrangementet i anledning sitt 100-års jubileum.

Styreleder og NRK representant Ivar Ragne Jenssen gleder seg over å kunne bekrefte Idrettsgallaen til Stavanger. «Rogaland og Stavangerregionen har vært proaktive og tatt initiativ til møter svært tidlig i prosessen. Vi er blitt tatt svært godt imot av alle involverte parter her i regionen, og med de flotte fasilitetene man har å by på, blir det garantert et bra arrangement. DnB Arena er en flott ny arena som vil skape en intim og god ramme rundt tv-produksjonen, ikke minst er det godt tilrettelagt med teknikk og infrastruktur. Nå ser vi frem til å jobbe frem detaljene rundt arrangementet i samarbeid med Rogaland Idrettskrets og lokale samarbeidspartnere fremover mot høsten.» 

Bakgrunn
RIK lanserte allerede i 2013 idéen om å samle idretten til Idrettsgalla i 2019 som en del av RIK sitt 100 årsjubileum. Opprinnelig i tilknytning til felles ambisjoner om å utvikle et Idretts- og folkehelsenter på Campus Ullandhaug. Planlegging og prosjektering av dette anlegget er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Idrettsforbundet, UiS og RIK. Idéen om senteret lever i beste velgående, men har dratt ut i tid. 100-årsjubileet i 2019 nærmer seg, og våren 2016 henvendte RIK seg til styret for Idrettsgallaen. RIK har, svært godt hjulpet av destinasjonsselskapet Region Stavanger, den erfarne arrangementskommunen Stavanger, alltid samarbeidsvillige Rogaland fylkeskommune og representanter fra næringene, utviklet et tilbud som ble oversendt og behandlet i styret for idrettsgallaen. Det er i perioden gjennomført to befaringsrunder i regionen for representanter fra NRK, Norsk Tipping og idrettsforbundet – med velvillig bistand fra nevnte aktører.

Godt samarbeid en oppskrift for suksess
Kreftene bak søknaden til styret for Idrettsgalla har jobbet tett og samlet for å presentere hva regionen har å tilby. Dette har gang på gang vist seg å gi resultater. Røksund kan ikke understreke nok betydningen av at flere aktører har åpnet dører og bidratt i prosessen. «Region Stavanger har bidratt sterkt gjennom utforming av søknad, koordinering av siteinspection, besøk til Idrettsgallaen på Hamar, samt setting av møter med samarbeidspartnere underveis i prosessen.»

Leder for arrangementsturisme i Region Stavanger, Anette Larsen Bognø, løfter frem både idrettskretsen og det samlede engasjementet blant de involverte. «Dette har vært en utrolig kjekk prosess helt fra starten. Vi har et tett samarbeid med idrettskretsen, som er fremoverlent og har syslet med denne idéen i mange år. Alle involverte fra både fylkeskommunen, kommunene og leverandørene har alle vært engasjerte og bidratt på best mulig måte for å vise den energien i regionen vi ønsker å formidle. I tillegg har man her lokalt også nøkkelpersoner med rett kompetanse som har kunne kommet med gode innspill underveis. Alle har åpnet dører for å diskutere muligheter og vært strålende vertskap når styret i Idrettsgallen har vært på besøk.»

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er glad for å kunne ønske Idrettsgallaen velkommen. «Vi likte idéen helt fra starten og som fylkesordfører har jeg støttet Rogaland Idrettskrets og Region Stavangers søknad om å være vertskap for idrettsgallaen 2019. At Rogaland Idrettskrets har 100-årsjubileum gjør det ekstra hyggelig at vi får anledning til å invitere til folkefest for hele idrettsfamilien og regionens innbyggere.»  Også Stavanger kommune og ordfører Christine Sagen Helgø har vært engasjert i prosessen. «Det har vært en spennende prosess og vi har hatt gode møter med RIK, Region Stavanger og representanter fra styret i Idrettsgallaen underveis. Stavanger kommune har jo en lang tradisjon for å være vertskap for store kultur-og idrettsarrangement, som for eksempel Spellemannsprisen, Swatch Major Beach Volleyball, Norway Chess og Tour des Fjords. Det er med glede vi ser at idretten selv ser mulighetene rundt fasilitetene på Forum-området som vi satser stort på. DnB Arena vil være en flott ramme rundt dette arrangementet både for deltakere, gjester og de som sitter hjemme og ser arrangementet på TV. Idrettsgallaen er en flott arena hvor våre unge idrettstalenter kan møte sine store idoler. Gode rollemodeller er viktig for alle barn og unge som satser mye innenfor sin idrett, så det er med stor glede vi kan ønske Idrettsgallaen og hele Norge velkommen til Stavanger!» 

Engasjerte samarbeidspartnere bak søknaden for å få Idrettsgallaen til Stavangerregionen

Idrettsgalla for alle
Som en del av videreutviklingen av idrettens felles visjon om ”Idrettsglede for alle” har RIK valgt å la visjonen for idrettsgallen 2019 være ”Idrettsgalla for alle”.

Idretten i Rogaland består av rundt 187 000 medlemskap fordelt på nærmere 1 000 idrettslag. Så mange er det naturlig nok ikke plass til i DnB Arena, men RIK ønsker å sikre at et stort antall representanter fra idrettslagene og øvrige organisasjonsledd skal sikre seg muligheten til et sete. RIK sin ambisjon for jubileet er at så mange som mulig skal finne tid og anledning til å delta i ett av de mange arrangementene som planlegges i og rundt kjernen i idrettsgallaen. RIK vil etablere seminarer og sidearrangementer for- og av idretten innen alt i fra toppidrett, breddeidrett til inkludering og integrering, samt Tryouts i idrettshaller og et arrangement i sentrum av Stavanger, hvor man kan prøve ulike idretter. Og mer til. Målet er å engasjere og prioritere idrettslagene i fylket i forhold til det totale tilbudet som skal skapes og tilbys. På denne måten ønsker de også at organisasjonsleddene i fylket får anledning til inntektsbringende dugnad til klubbkassene.

Sammen skaper idretten i fylket ”Stolte øyeblikk og bedre folkehelse”

«Vi vil gjennom sidearrangement rundt Idrettsgallaen øke kjennskapen til og kunnskapen om verdien av det avgjørende arbeidet som frivillige på hauger og nes rundt om i fylket legger ned av innsats hver eneste dag året rundt. Vi har en grunnleggende tro på frivilligheten. Sammen får vi nå anledning til å skape nok et stolt øyeblikk for idretten i Rogaland. For våre gjester, naboer og egne medlemmer. La oss skape en uforglemmelig festaften for å feire våre norsk idrettshelter!», oppfordrer Røksund. Vi gjør det vi gjør. Ikke fordi vi må. Men fordi vi vil!», avslutter han entusiastisk.

For ytterligere spørsmål og kommentarer:

Kontaktpersoner:
Rune Røksund, daglig leder RIK – 901 71 950
Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger – 948 78 750
Anette Larsen, leder events Region Stavanger – 991 13 883