Hva slags lærdom kan vi ta med oss fra arrangementer og kongresser andre steder i verden? Kan lykke være måleenhet for suksessen til større arrangementer, og hvordan kan vi engasjere tilskuerne våre på en måte som får de til å delta aktivt, heller enn å bare dukke opp? Vi tok en tur til London, og til Tottenham Hotspur Stadium. På International Sports Convention fikk vi noen interessante svar, og det viser seg at det ikke bare er utøverne som rører seg i idrettsmiljøet.

Større engasjement, flere tilskuere

International Sports Convention inviterte over 100 talere til å holde og presentere paneldebatter. Av de fem temaene messen tok for seg, var det naturlig nok innholdet om arrangementsturisme vi ble mest inspirert av. Vi fikk høre fra Major Events New Zealand, som presenterte begrunnelsene bak å arrangere VM i fotball og VM i rugby for kvinner.

Major Events meldte om en voldsom vekst i engasjement for ballsport blant unge kvinner, fra 7% til 40% på sosiale medier. En stor del av grunnen til veksten var et målrettet arbeid for å koble proffidretten til bredde og lokal kulturarv.

På messen ble det diskutert hvordan vi kan gjøre fysiske arrangementer mer attraktive for tilskuere og turister. Blant mange interessante punkter ble det nevnt et behov for variasjon i opplevelsestilbudet, flere valgalternativer for kundene, og det å finne nye måter å engasjere tilskuerne på. Målet er tilskuere som ikke bare ser på, men som deltar aktivt.

Morten andreassen, Region stavanger

Ringvirkninger og bærekraft

Legacy, eller ringvirkninger, er en voksende trend på tvers av alle typer arrangement. I tilknytning til dette temaet ble det diskutert ulike metoder som kan brukes til å måle suksessen til et arrangement. Den økonomiske målingen er den vanligste, men i de siste årene har sosiale ringvirkninger fått en like stor rolle, og behovet har meldt seg for nye, mer innovative typer målinger. Enkelte har begynt å måle lykken i lokalsamfunn hos deltakerne på og rundt datoen for arrangementet. Andre har målt variasjoner i engasjement, og antall nye medlemmer innenfor de aktuelle idrettsgrenene.

Paneldebatt under International Sports Convention.

I den siste tiden har arrangements- og kongressverdenen sett en økende bevissthet rundt CSR (Corporate Social Responsibility), og sponsorer har begynt å stille krav til arrangører og klubber om å ta et aktivt ansvar på dette området. Her ble en rekke kreative initiativ diskutert, blant annet pledgeball, en bærekraftliga som samarbeider med populære fotballklubber og får fansen til å konkurrere om å ta flest bærekraftige valg. Dette initiativet har skapt mye entusiasme, og fått stor oppslutning hos den yngre generasjonen.

Går for gull, og for nye forbindelser

International Sports Convention er et relativt nytt nettverksforum i den internasjonale idrettsverdenen, og et uuttømmelig lager av inspirerende innhold og interessante debatter. Siddis Center og Region Stavanger fikk muligheten til å presentere seg selv for nøkkelpersoner i idretts- og kongress verdenen, og hente nyttig lærdom fra andre arrangører verden over. Turen var nyttig, og forhåpentligvis vil vår deltagelse her skape gode synergieffekter for, og oppmerksomhet rundt Stavanger-regionen.  

International Sport Convention på Tottenham Hotspur Stadium.

Møt teamet – Morten Andreassen, prosjektleder Siddis Center

Morten begynte i Region Stavanger 1.juni 2022 og nærmer seg nå ett år i stillingen. Morten har jobbet i reiselivsbransjen siden tenårene og kom senest fra Radisson Hotel Group. Han har jobbet flere år på Sola lufthavn og har utdannings grader fra Norsk Hotellhøgskole og Griffith University i Australia. Morten har lært utrolig mye det første året i jobben, med en spesiell lidenskap for internasjonal nettverksbygging. Han er oppvokst i Stavanger, og syns at det å kunne representere sin region på internasjonale møteplasser er et privilegium. Spesialt interessante problemstillinger fra London var hvordan det jobbes med å engasjere en større bredde i samfunnet til å delta og ta en aktiv rolle for å skape positive ringvirkninger rundt arrangementer.

For mer informasjon om messen: https://internationalsportsconvention.com/