Den 23. april samlet Region Stavanger internasjonale MICE agenter og møteplanleggere til en informativ og engasjerende digital presentasjon av de mange mulighetene for møter og insentivreiser på Kanten av Norge. Edge of Norway profilen slår, og webinaret ble en stor suksess.

Region Stavanger innledet webinaret med en destinasjonspresentasjon som dekket blant annet Norges USPer (unique selling points), transport, møtekapasitet, unike venues og de mange mulighetene for teambuilding-aktiviteter og sosialt program i våre medlemskommuner.

Vi hadde invitert inn tre medlemsbedrifter til å presentere sin bedrift, Heimr som presneterte mulighetene rundt Beach Club’en på Sola Strand Hotel og det nye brasseriet Pigalle og Salon du Nord på Hotel Victoria, FOMO med sine unike møtelokaler på Forus, og Nyyyt som fikk presentere sitt fantastiske nye dining-konsept «fra gård til bord» ovenfor internasjonale MICE aktører.

Leder MICE Michelle Milas i Region Stavanger presenterer for et live publikum digitalt.

«Responsen vi fikk både før, under og etter webinaret var svært positiv, og vi er fornøyd med å ha nådd ut til så mange kunder uten at det kostet mer en tiden brukt på planlegging og gjennomføring«, bekrefter Michelle Milas, leder for MICE-satsingen i Region Stavanger. «Når vi er på messer internasjonalt får vi tildelt møtetid på 7-15 min, eller 30 min om vi er heldige. Nå deltok alle i en hel time mens vi presenterte regionen. Uvurderlig tid med viktige kunder som er håndplukket ut fra vårt research-arbeid«, fortsetter hun.

Dear Norway team. Thanks for super presentation – it looks really amazing as a destination for MICE. Copenhagen

Mice agent fra danmark

Med rundt 30 registrerte og 15 aktive deltakere under webinaret, er vi glade for å se at interessen var stor blant målgruppen. For å sikre en personlig tilnærming og kvalitativ deltakelse, gjennomførte Region Stavanger i forkant en ringerunde til våre prioriterte kunder på MICE med individuelle invitasjoner til arrangementet.

MICE Webinaret er det andre webinaret Region Stavanger gjennomfører i år. Initiativet markerer en ny og god markedsaktivitet for Region Stavanger som har vært en betydelig suksess med tanke på å nå ut til flere aktører på en kostnadseffektiv måte. Oppmøte, tilbakemeldinger, interesse for befaringer og forespørsler mottatt har vært viktige måleparametere for å vurdere at dette blir en viktig prioritering og markedsaktivitet fremover.

MICE Webinaret var svært vellykket. Vi har skapt interesse for regionen som MICE destinasjon og har allerede mottatt en forespørsel for et kurs med 300 deltakere og flere viser interesse for FAM-tripen vi planlegger i oktober.

Michelle milas, kongreSSJEF, REGION STAVANGER

For våre medlemmer som ønsker å delta eller bidra i lignende webinarer fremover så oppfordrer vi til å ta kontakt med en av oss i Region Stavanger. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og skape flere gode salgsaktiviteter sammen.

Tusen takk til Heimr (Hotel Victoria og Sola Strand Hotel, FOMO, og Nyyt som ble med på å gjøre dette så bra og nyttig for deltakerne.