Region Stavanger har utpekt 16 nye Ambassadører.  Michelle Milas og Anette Larsen Bognø, delte ut prisene som går til regionens fremste representanter innen næringslivet, fag- og idrettsmiljø for innsatsen som bidrar til at flere kongresser, messer, idrettsmesterskap og kulturarrangementer kommer til Stavanger-regionen.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, var tilstede og understrekte betydningen av satsingen og takket ambassadørene for den enorme innsatsen de har lagt ned for å få disse arrangementene til Norge og Stavanger-regionen.

«Endelig kunne vi samles for å hylle de flotte JA-menneskene i regionen vår under årets Ambassadørmottakelse!  Gjennom deres innsats og engasjement bidrar disse menneskene til å vise fram Stavanger-regionen og gjøre den enda mer attraktiv. Deres arbeid skaper verdier og langsiktige synergier som vil komme regionen vår til gode i mange år – og som i sin tur vil skape nye mulighet for neste generasjon. Og det var nettopp disse menneskene og deres arbeid vi var samlet for å feire i dag!  Gratulerer så mye til årets ambassadører!»

Kari Nessa Nordtun, Orfører i Stavanger

Reiselivsdirektør i Region Stavanger, Per Morten Haarr understrekte betydningen av det langsiktige ambassadørprogrammet som destinasjonsselskapet har bygget opp.

«Det har vært en fin utvikling i ambassadørprogrammet siden det startet opp i 2006. Nå har vi et tydelig fokus på ringvirkninger og det å være med å skape en bedre region å bo i. Med et innovativt næringsliv, internasjonalt miljø og driftig akademia i kombinasjonen med spektakulær natur og variert utvalg opplevelser innen mat og kultur, skapes det et rikere liv for regionens innbyggere,» sier Haarr.

Per Morten Haarr, Reiselivsdirektør Region Stavanger
Foto: Lars Idar Waage

Årets ambassadørmottagelse ble gjennomført i Foajeen i Stavanger konserthus med over 100 gjester tilstede. Ambassadørprisene går til ildsjeler som Region Stavanger har jobbet tett med i 2021/2022 for å få flere internasjonale arrangement til Stavangerregionen. Et engasjert publikum ga i dag sin fulle oppmerksomhet til de ildsjelene som har viet sin tid til å få flere internasjonale arrangement hit, og de enorme ringvirkningene dette bidrar til.  Flere av deltakerne kom langveisfra og Region Stavanger hadde også invitert samarbeidspartner Innovasjon Norge sentralt og de andre byene som jobber med tilsvarene satsing på Kongress-og arrangement. Dette for å dele kompetanse og både Visit Oslo, Visit Haugesund og Haugalandet, samt Visit Tromsø var tilstede for å få med seg hvordan denne regionen jobber mot de ulike miljøene.

Økt fokus på Innovasjon og bærekraft

Kongressjef i Region Stavanger Michelle Milas understreket betydningen av innovasjon og bærekraft i satsningen.


«En av Region Stavangers verdier er Nyskapende og og i år har vi innført noe nytt i vår Ambassadør-mottagelse. I tillegg til de offisielle ambassadørprisene ønsker vi å hylle noen som setter oss på kartet for sitt arbeid enten innen bærekraft og innovasjon. Det globale konkurransebildet profesjonaliseres stadig og det forventes mer av vertsnasjonen for å vinne frem i søknadsprosessene. Økt fokus på bærekraft og de langsiktige positive ringvirkningene er nå nesten blitt en forutsetning for å kunne søke.

michelle milas, kongressjef i Region Stavanger
Årets nyskapere. Foto: Lars Idar Waage

De ekstra utmerkelsene gikk i år til;
Drone Champions League for sitt innovative samarbeid for å etablere Drone Champions League i Norge. Leder for Events i Region Stavanger, Anette Larsen Bognø, delte ut utmerkelsen;

“The next award we will give to Drone Champions League for their effort in finding innovative solutions and building a good cooperation based on trust, shared knowledge and working together for a common goal. They also facilitated for recruitment of skilled talents to Norway. During the pandemic, DCL evolved from a physical event organisor to also include virtual droneracing. “

anette larsen, leder for events i region stavanger

DCL var representert ved Manuel Urban og Haven Esport ved Ruben Eggebø for å ta imot prisen.

Vinneren av utmerkelsen kom flyende med en drone. Foto: Lars Idar Waage


Flor & Fjære for sin investering i bærekraftstiltak med bygging av sitt nye drivhus på Sør-Hidle hvor de er blitt nesten selvforsynt med energi, vann og planter.  Utmerkelsen ble gitt til Flor & Fjære :

«De har har satt bærekraft i fokus og ledet foran som et godt eksempel for bransjen. De har skapt et unikt møtested som skape oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.»

michelle milas ,kongressjef i region stavanger

Klimakalkulerte menyene

Milas presenterte menyen og at dagens meny fra Spiseriets intermezzo-konsept var miljøkalkulert ved bruk av klimakalkulatoren til Klimato, og resultatet var presentert på menykortene ved rettene.

«Vi heier frem samarbeidspartnere som kan hjelpe oss og bransjen til å ta mer bærekraftige valg og øke bevisstheten rundt det.» 

michelle milas, region stavanger
Miljøkalkulerte retter i samarbeid med Klimato. Foto: Lars Idar Waage

Årets Region Stavanger Ambassadører ble ropt opp til scenen etter tur og tildelt prisene.

REGION STAVANGER AMBASSADØRER 2023

Alf Erik Malm, Stavanger Triatlonklubb og Bjarte M. Eikås, Nortri for Ironman 2022

Erik Andersen (leder region SørVest) og Erik Langerud (gen.sekr.) for  Håndball VM 2023

Ivar Anton Nøttestad og Ole Martin Bjelland fra Vesterlen krets av Norges Speiderforbund for Roverway 2024

Chunming Rong og Martin Gilje Jåtun, University of Stavanger for EICC 2023
Trude Furunes, NHS/ UIS for Nordic Symposium for Tourism and Hospitality Research 2024

Håkon Reiersen, UiS/ Arkeologisk museum for the 74. SACHSENSYMPOSIUM 2023

Torfinn Havn, Norsk Korrosjonteknisk forening for EUROCORR 2025

Mathias Horstmann, NFES for SPWLA 2022

Alf Inge Larsen, SUS for Norsk Cardiologisk Vårmøte 2022

Arne S og Bjarne Sunde, Autopia Expo for Autopia

Trond Erik Hetlelid, Leder i Druideforeningen / Norsk Druideordenen for IGLD 2024

Ambassadørprogrammet: – en suksesshistorie

Region Stavangers ambassadørprogram har vært operativt siden 2006. Ambassadørene som vinner prisene er aktive innen nasjonale og internasjonale nettverk, har ofte en nøkkelrolle innen lokalt næringsliv og forskningsmiljø, og samarbeider med Region Stavanger for flere konferanser og arrangementer til Stavangerregionen. Innen fagmiljøene så er det spesielt forskningsansatte ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssykehus man jobber tett med.

Michelle Milas, salgssjef kongress i Region Stavanger, sier: «Fagkonferansene og arrangement bidrar til å styrke Stavangerregionens omdømme nasjonalt og internasjonalt ved å få norsk forskning og fagkompetanse ut i verden. Fagkonferanser og arrangement er viktig også for reiselivet da det bidrar til økonomiske ringvirkninger i regionen.

Satsningen innen Arrangementsturisme omfatter idretts- og kulturarrangement, og Region Stavanger har et formalisert samarbeid med Rogaland Idrettskrets. Ambassadørmottagelse er årets høydepunkt hvor de mest engasjerte initiativtakerne som sammen med Region Stavanger trukket sitt internasjonale nettverk til Stavangerregionen blir hedret.

For mer informasjon om satsingen eller spørsmål, ta kontakt med:

Fungernede reiselivsdirektør Per Morten Haarr: 944 99 106/ per.morten.haarr@regionstavanger.com

Idrett-/og kulturarrangement: Director Events Anette L. Bognø: 991 13 883/ anette.larsen@regionstavanger.com

Internasjonale fagkonferanser:  Salgsjef kongress Michelle Milas: 99 11 68 34 michelle.milas@regionstavanger.com

Kommunikasjonssjef Gunhild Vevik: 916 17 532 / gunhild.vevik@regionstavanger.com

Tidligere Region Stavanger Offisielle Ambassadører – Historikk fra 2010

2010

Eldar Søreide – Stavanger Universitetssykehus
Eivind Hålien – Måltidets Hus AS.
Nils Steinsland – Steinsland & Co. The International Poultry Conference 2014.
Jostein Tollaksen – Universitetet i Stavanger.
Simon G. Møller – CORE/ Universitetet i Stavanger, Scandinavian Plant Physiology Conference 2011.

Eivind Helland (Blue Planet), Aqua Vision

2011

Ingvild Morken – Universitetet i Stavanger/Helse Stavanger, EuroHeartCare 2014.
Jan Frick – Universitetet i Stavanger, Advances in Production Management Conference 2011.
Kjell Ursin Smith – ONS.
Reidar Mykletun – Norsk Hotellhøgskole UiS, Global Events Congress 2012.

2012

Arild Sandstøl – Rogaland Politikammer/Politiets Fellesforbund.
Helge Lorentzen – SAFER, Society in Europe for Simulation applied in Medicine-conference 2012
Inger Anda – Ptil, International Regulators Forum 2011
Jarle Øversveen – Hovedredningssentralen Sør-Norge Sola, Nordred 2012
Stein Solberg – Hovedredningssentralen Sør-Norge Sola, IJMR 2012

2013

Hein Andre Langåker – Society of Petroleum Engineers, SPE HSE Conference 2016
Per Dahl – Universitetet i Stavanger, International Musicological Society Congress 2016
Tom Norland – PTC, Gas Lift Conference 2014
Ingelin Testad – Senter for eldremedisin ved Stavanger Universitetssykehus og forskningsavdelingen på Stokka sykehjem, SESAM-conference.

2014

Sjur Eivind Usken – Aarbakke Innovation, Honeynet Security Workshop 2016
Bård Mæland – Misjonshøgskolen, The Int.Conference on Disability, Illness and Religion 2014.
Jayantha Prasanna Liyanage – Center for Industrial Asset Management (CIAM)/UiS – 2014 Vision +

2015

Anders Tranberg – Universitetet i Stavanger, Strong and Weak Electro Matter 2016.

Helene Døscher – Norsk Bløderforening, European Haemophila Consortium Congress 2016

Ivar Rusdal – Nordic Edge Expo
Kjell Madland – Norway Chess

Roy Hegreberg – Tour des Fjords

Tore Kramer – Stavanger Surfklubb, EuroSurf 2017 og 2018

2016

Siri Ommedal og Odd Skjærseth – Nordsjørittet.

Olav Thorsen og Svein Kjosavik – Rogaland Legeforening,  Nordic congress on General Practice, 2021.

Merete Vadla Madland – Universitetet i Stavanger / The National IOR Centre of Norway, The European Symposium on Improved Oil Recovery 2017.

Tor Helge Hetland og Knut B. Carlsen – Stavanger Sandnes Skøyteklubb, ISU World Cup Speed Skating 2016.

Leif Johan Sevland – ONS, ONS Conference.

Karl Gjedrem – Norges korforbund Rogaland, Landsfestivalen for Kor 2018.

Jan Olav Johannessen – Stavanger Universitetssykehus, Schizofrenidagene.

Professor Elaine Munthe – Universitetet i Stavanger, The International Congress for School Effectiveness and Improvement, 2019.

Olav Røysland – Norsvin Rogaland, The European Pig Producers Conference 2017.

Odd Langhelle – Axelar, Blinkfestivalen.

2017

Eric Toogood og Elin Lorentzen – Oljedirektoratet, NDR2017- National Data Repository Work Group Meeting.

Merja Riitta Stenroos – Universitetet i Stavanger, The 10th International Conference of Middle-English 2017, ICOME10.

Anne Mangen – Universitetet i Stavanger, The 16th IGEL Conference 2018 / E-READ 2018.

Jørn-Atle Erichsen – GTI, 3-sjøersløpet/Stavanger Marathon.

Martyn Reed – NuArt Festival, NuArt Festival.

Magnus Lund – Lund Gruppen Arrangement, Landstreff Stavanger.

Rannveig Stangeland og Thor Otto Lohne, Statoil og North Sea Infrastructure AS, The 18th European Gas Conference 2017.

Ulf Rosenberg – EBBA (European Brass Band Association), Europeisk Mesterskap i Brass 2023.

Gorm Haagensen – Ferrari Owners Club Norway, Nordisk samling for Ferrari-eiere.

Rune Røksund – Rogaland Idrettskrets, Idrettsgallaen 2019 & NM Veka 2018/2019.

Merete Eik – Stavangerregionen Havn, InPort Conference og Cruise Norway-konferansen, 2018.

Ole Gunnar Dokka – Rocket Grace, European Space Agency BA– meeting 2018.

Geir Eikeskog – Sandnes IL friidrett, NM Friidrett 2017/UM 2016 m.fl.

Per A. Thorbjørnsen – Folkehallene, EM Curling, VM Curling Veteran, VM Curling Mixed Double 2019, World Cup Skøyter x 3.

2018

Morten Tønnessen. Professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universiteter i Stavanger.

The 11th conference of the Nordic Association for Semiotic Studies, 2019

Rune Dahl Fitjar. Professor, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger 

5th Geography of Innovation Conference, 2020

Sissel Haugdal Jore, Førsteamanuensis og senterleder SEROS, Universitetet i Stavanger

4th Society for Risk Analysis (SRA) Nordic Conference /RISK 2018

Krisztian Balog. Professor, det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR, 2020

Espen Yung Svendsen. Daglig leder, Vipe Productions AS & Utopia Festival, Utopia

Numusic Festival.

Maren Skjelde. Daglig leder, Gladmat AS. Gladmat Festivalen

Paal Refsland, daglig leder, Trolljeger, Trolljegerprøven

Aina Hauge. Avdelingssjef, Stavanger Universitetssjukehus, EORNA Congress, 2021

Jone Schanche Olsen. Senterlege / Overlege, Transkulturelt Senter, Stavanger Universitetssjukehus

21st Nordic Conference for therapists working with traumatized refugees, 2019

Bettina Alstadsæther. Toppidrettsutøver Karate-Kumite (kamp), Stavanger Karateklubb

Nordisk Mesterskap i Karate 2020

Sigve Valentinsen. Daglig leder, Sandnes Atletklubb & Janne Gunn Gaard. Generalsekretær, Norges Styrkeløftforbund, VM i styrkeløft 2020

Målfrid Snørteland, direktør,  Jærmuseet & Finn Krogh, direktør, norsk oljemuseum, Ecsite 2021

Pål Thjømøe. Daglig leder, Magma UNESCO Global Geopark, Ruritage General Assembly Meeting, 2019

Hilde Kraggerud. Forsker, Tine BA, Sensometrics 2020

2019[MM1] 

Ann-Karin Tennås Holmen, Førsteamanuensis i Statsvitenskap, det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger for The 5th Innovation in Public Services and Public Policy Conference.

Astrid Johanne Nyland, Førsteamanuensis, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger & Hege Ingjerd Hollund. Forsker, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger, for The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA).

Kristin Armstrong Oma, Professor og Forskningsleder ved Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

Nordisk Bronsealder Symposium 2021.

Terese Elisabet Bondas, Professor, det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, for The 6th Nordic Conference on Family Focused Nursing.

Jasna Bogunovic Jakobsen, Professor, det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables 2020 (ISDAC).

Dagny Spanne Kjær, Jæren Smådyrklinikk & Linda Eriksen, AniCura Dyresykehus Stavanger for Nordic Eye Meeting 2020.

Hanne Kvitvær, Daglig leder, Norges Døveforbund Stavanger for Nordisk Døves Kulturfestival 2022.

Tore Øian, Wintershall Dea & Vidar Strand, Baker Hughes for IADC/SPE International Drilling Conference and Exhibition 2021.

Kjetil Galta, Aero Norway & Rune Veenstra, Sola Kommune. (Tidligere Aero Norway) for Aero Engines Europe 2020.

Christian Berge, Avinor FS, for European Controllers Golf Championship 2021.

Arild Austigård. Styreleder, Sola Turn & Anita Horpestad Brede, Sola Turn, for NM Teamgym Juniorer 2020.

2020

Rune Veenstra, Sola commune (tidl.Aero Norway) + Kjetil Galta Aero Norway, Aero Engines Europe, 2020, Aero Norway, Aero Engines Europe, 2020
Tore Øian, DEA Wintershall + Vidar Strand, Baker Hughes, SPE IADC 2021
Dagny Spanne Kjær, Vetrinær, Jæren Smådyrklinikk + Linda Eriksen AniCura Dyresykehus Stavanger, Nordic Eye Meeting, 2020
Ann Karin Holmen, UiS, Public Innovation conference, 2020
Therese Elisabet Bondas, UiS, 6th Nordic Conference of Family Focused Nursing 2-4 juni 2020
Dr. Kristin Armstrong-Oma, UiS, Nordisk Bronsealder Symposium, 2021
Astrid Johanne Nyland, UiS + Hege Ingjerd Hollund, UiS, The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, 2019
Jasna Bogunovic Jakobsen, UiS, International Symposium on Dynamics and Aerodynamics of Cables, 2020
Arild Austigård, Styreleder Sola Turn + Anita Horpestad Brede, Prosjektleder, NM TeamGym Juniorer 2020
Hanne Kvitær, Norges Døveforbund/Stavanger Døveforening, Nordisk Døves Kulturfestival, 2022
Christian Berge, Avinor, European Controllers Golf Championship, 2021

2021

Alexander Rothkopf, Førsteamanuensis ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger for the 14th Quark confinement and the Hadron spectrum conference / Confinement 2022.
Arne Gunnar Jørgensen, leder Stavanger Undervannsgruppe og Nuenghatai Eiklid, lederStavanger Dykkeklubb for EM i Undervannsrugby 2020, utsatt til 2022
Torbjørn Olufsen, Messegeneral OTD for OTD Energy 2021
Stavanger konserthus, Spiseriet, Stavanger kommune, Rogalands fylkeskommune og Region Stavanger for Michelin Star Revelation Nordic Countries 2022.
Egil Alv Andreassen, Leder Stavanger Roklub for Stavanger roklub for Nasjonal roregatta, NM i beachsprint/roing og NM roing for Masters (27+)
Katrine Lilleland for Stavanger Kammermusikkfestival

Bilder fra årest Ambassadørmottagelse

Foto: Lars Idar Waage