Selv om vi lever in en digital tidsalder er trykksaker fortsatt en veldig viktig del av markedsføringen. Folk liker å ha med seg noe fysisk, der det er mulig å ringe rundt noen favoritter, markere noe på kart, og skrive inn tilleggsopplysninger for hånd. Trykte brosjyrer og kart med informasjon om reisemålet er rett og slett noe som turister forventer å få og kunne ta med seg når de besøker en destinasjon.

Høyt etterspurt

Vårt magasin og våre City & Regional Maps har også i år vært veldig populære blant regionens besøkende. Vi hører stadigvekk fra hoteller og museer at deres gjester gir gode tilbakemeldinger på både magasin og kart og opplever også i våre turistkontorer at de fleste plukker med seg de aktuelle utgavene. Med all viktig informasjon om vårt reisemål på et sted utgjør magasinet et av de viktigste verktøyene i det daglige arbeidet på turistinformasjonskontorene.

Gir gass etter vanskelige år

Selv om det var mye usikkerhet og utfordringer knyttet til årets sommersesong, klarte vi å produsere en ny turistbrosjyre og City & Regional Maps, som var ferdig i begynnelsen av sesongen.

Når vi nå er i gang med produksjonene for 2023 håper vi at annonsørene er tilbake og kan støtte oss i den viktige jobben at lage god informasjon til regionens gjester. I forbindelse med det nye markedsføringskonseptet Edge of Norway™ vil det bli laget ny design, og vi er klare til å gi skikkelig gass og å lage den kuleste reiselivsbrosjyren ever!

Synlighet i flere kanaler og kommunikasjonsflater for regionens opplevelser og aktører er viktig. En stadig større andel av de tilreisende turistene søker informasjon tettere og tettere opp til reisen, og underveis. Brosjyrer og City Maps er et godt verktøy både for oss på turistkontorene, men er også etterspurt som praktisk å ha for frontpersonalet hos våre medlemmer når de skal svare på «hva skal vi finne på?». Ser frem til et spennende 2023.

Gunhild Vevik, kommunikasjons- og markedssjef i Visit Region Stavanger

Vil du være synlig i regionens offisielle reiselivsproduksjoner? I tillegg til trykksakene tilbyr vi også digital annonsering på storskjerm og web.
Finn mer informasjon og priser her. Ta gjerne kontakt med produktsjef Liv Kristina Jehl på liv.kristina.jehl@regionstavanger.com eller 45 10 73 82 .