Velkommen til HEIA Klepp på Edeståvå hos Håland Kjøtt, torsdag 17.november kl. 12-14!

Bransjetreffet setter fokus på næringsmulighetene for reiselivsnæringen i Klepp, med stikkord som helårsturisme og stedsutvikling. Du møter blant annet Sigbjørn Rolfsen og John-Erik Rørheim (Klepp kommune), Idar Håland (Håland Kjøtt), Frode Hagerup (Opplev Jæren) og reiselivsdirektør i Region Stavanger Per Morten Haarr.

Det faglige innlegget i kombinasjon med en god lunsj fra Håland Kjøtt, inkludert god tid til mingling og nettverksbygging.

Klikk under for å melde deg på høstens viktigste bransjetreff for reiseliv- og stedsutvikling i Klepp: HEIA Klepp – et bransjetreff for reiselivet!