Arbeidet for å tiltrekke større internasjonale kongresser til Stavangerregionen er styrket av en koordinert nasjonal satsing. Innovasjon Norge i samarbeid med norske fagmiljø og kongressbyer, blant annet Stavangerregionen, Oslo, Bergen og Trondheim, har utarbeidet en nasjonal kongress-strategi som skal bidra til å optimalisere Norges konkurransekraft i det internasjonale kongressmarkedet.

Strategien er langsiktig, men er samtidig konkret og handlingsorientert. IN Kongress skal på et nasjonalt nivå være limet (og døråpner), katalysator (pådriver for aktivitet) og koordinator (initiere samarbeid) for de som jobber med å tiltrekke kongresser til Norge.

Det er behov for en utviklings- og samhandlings-strategi med regioner og fagmiljøer for å nå større mål, sikre effektiv ressursbruk, samt konkretisere oppgaver, ansvar og utøvelse. Målet er å optimalisere Norges konkurransekraft idet internasjonale kongressmarkedet.

Elisabeth Bugge, Senor Kongressrådgiver i Innovasjon Norge.

Den 22. november samlet Innovasjon Norge Kongressbyene seg for en gjennomgang og oppdatering av den nasjonale kongress-strategien. Møteindustrien har hatt vesentlige endringer post – covid og dermed har strategien behov for justeringer i tråd med nye bransjetrender. Blant annet en forsterket etterspørsel av bærekraftige løsninger for grønnere møter og styrke fokuset på de positive samfunnspåvirkningene en kongress kan tilhøre Norge.

«Region Stavanger Convention Bureau samarbeider tett med IN kongress og de andre kongressbyene i Norge for å videreutvikle kongressatsningen i Norge. Vi ser en økende etterspørsel fra internasjonale organisasjoner som ønsker bærekraftige løsninger og hvor «legacy» , eller «arven» etter konferansen spiller en sterk rolle om vi skal sikre oss flere internasjonale kongresser til Norge.

michelle milas, kongressjef Region Stavanger Convention Bureau

Les gjerne mer om kongress-strategien her