Prosjektet fant ut at mange ‘overturisme’ problemer er forårsaket av utviklingen utenfor reiselivsnæringen, i motsetning til oppfatningen at denne typen problemer ene og alene skyldes utviklingen av reiselivet. For å lykkes med å redusere denne typen problemer er det derfor viktig å få til et samarbeid mellom interessenter både innen og utenfor reiselivet. Dette er nødvendig for å takle viktige utfordringer som klimaendringer, lokal forurensning, for stor tetthet av turister, og reduserte levekår for lokalbefolkningen.

SCITHOS-prosjektet har testet en metode å få til dette ved å legge til grunn et prinsipp om «smart citizenship» – på norsk gjerne oversatt med «smarte byer» – som i denne sammenhengen betyr at et bredt utvalg av lokale interessenter involveres i reiselivsplanlegging gjennom bruk av både digitale verktøy og strategisk spill-teknikker.

Hovedresultatet fra prosjektet er utvikling og utprøving av et strategisk spill i form av et brettspill med en digital komponent, som gjør det mulig for interessenter å delta i dype refleksjoner og diskusjoner om de ulike sidene ved å utvikle en mer bærekraftig byturisme.

Engasjerte spillere i Stavanger. Foto©Gunhild Vevik

Målet med spillet er å styrke deltakerne kunnskap om og dermed mulighet for å delta i reiselivsplanlegging. Deltakerne blir tildelt hver sin rolle som er relevante i sammenheng med å utvikle en mer bærekraftig byturisme: Lokale folkevalgte, kommunale planleggere, ulike typer reiselivsbedrifter, transportselskap, miljøorganisasjoner, og innbyggerrepresentanter. I spillet forhandle deltakerne seg frem til beslutninger om hvordan utvikle reiselivet i sin by, som er gjort litt lik den faktiske byen de representerer. Spillet kan minne litt om «Settlers» som mange av oss har spilt hjemme eller på hytta (http://brettspillguiden.no/spill/settlers-of-catan/). Forskjellen ligger blant annet i at konsekvenser av beslutningene gjort i spillet blir beregnet av en digital komponent og vist dynamisk på et dashbord. Her gis det poeng langs seks dimensjoner: (1) Fordeling lokalt av byrder og fordeler ved turisme, (2) lokal trivsel, (3) lokal økonomisk vekst, (4) attraktivitet for besøkende, (5) smarthet når det gjelder involvering av næringsliv og innbygger i lokal utvikling, og (6) miljøbelastning lokalt og globalt.

Poengtavlen viser spillet utvikler destinasjonen som reisemål. Foto©Gunhild Vevik

Spillet er gjennomført med bred deltakelse i hver av de seks byene som deltok i prosjektet, og deltakerne vurderte spillet som både morsomt og lærerikt; ikke minst gjaldt dette å få erfaringer om viktigheten av et bredt samarbeid mellom reiselivet og andre lokale aktører for å få til en mer bærekraftig reiselivsutvikling lokalt.

Med det stadig økende omfanget av turisme i Europeiske byer er det viktig å være åpen for nye og innovative måter å drive reiselivsplanlegging. SCITHOS prosjektet har vist at det å ta i bruk strategisk spill kan være et viktig bidrag i å gjøre reiseliv i byer mer bærekraftig.

SCITHOS-prosjektet samlet forskningsinstituttene Breda University of Applied Sciences, MODUL University Vienna, Vestlandsforsking, Center of Expertise Leisure Tourism and Hospitality (CELTH), bransjepartner Worldline Spain, samt representanter for byene Amsterdam, Beograd, Darmstadt, Gøteborg, Stavanger og Valencia. Prosjektet har for Stavanger sin del inngått i en bredere satsing på «smarte byer» (se https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/).

Prosjektet har blant annet vært ansvarlig for et spesialnummer av tidsskriftet Sustainability om bærekraftig byturisme, se artiklene samlet her: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Urban_Tourism

Mer info om SCHITOS prosjektet: https://scithos.eu/ Mer info om den norske delen av prosjektet: https://www.vestforsk.no/nn/project/energieffektiv-byturisme

Kontaktperson i Stavanger: Gunhild.vevik@regionstavanger.com

Kontaktperson Vestlandsforsking: carlo.aall@vestforsk.no