Vi tilpasser oss behovene til gjestene våre, og justerer på våre vinteråpningstider. Fra 2. januar 2020 vil vi åpne dørene allerede kl. 8 om morgenen.

I løpet av de siste årene har vi sett tydelige tendenser til en lenger skuldersesong og økt besøk gjennom høst, vinter og vår. Gjestene som skal ut på tur eller vil begynne dagen tidlig trenger hjelp rett etter frokost. Når vi åpner dørene kl. 9 i vintersesongen så er det ofte noen som står utenfor og venter allerede.

Størsteparten av gjestene kommer innom i løpet av formiddagen. Vi ønsker å hjelpe dem som vil komme i gang raskt, og betjene så mange som mulig med gode tur- og aktivitetsforslag. Derfor vil vi både åpne og stenge en time tidligere fra 2. januar 2020, kl. 8-15. Sandnes turistinformasjon beholder åpningstidene som er kl. 9-16 på hverdager. Dermed er vi nå en time lenger tilgjengelig på telefon, og vil kunne hjelpe folk fra kl. 8-16, mot tidligere kl. 9-16.

Her er oversikten over åpningstidene for Stavanger turistinformasjon i 2020:

1. juni – 31. august:
Hver dag kl. 8:00-18:00

Ellers i året:
Mandag – Fredag kl. 8:00-15:00
Lørdager i mai og sept. – medio okt. kl. 9:00-14:00

Ved store cruiseanlegg vil vi justere åpningstidene etter behov, og eventuelt også åpne i helgene utenom sesong.

Her er oversikten over åpningstidene for Sandnes turistinformasjon i 2020:

20. juni – 20. august:
Mandag – Fredag 09:00 – 16:00
Lørdag 09:00- 14:00

Ellers i året:
Mandag – Fredag 09:00 – 16:00