Stavangerregionens offisielle nettside regionstavanger.com inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavangers medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com. I tillegg publiseres vårt innhold til Visit Norways mobilapplikasjon, samt vår egen mobilapplikasjon ShowMe ™ StavangerI løpet av året 2016 var det i alt 525 010 besøk til regionstavanger.com. Dette er en nedgang fra året før på rundt 19 %. Det har likeledes vært en nedgang på rundt 19 % på antall sidevisninger, hvor nettsidene hadde 1 661 163 sidevisninger i løpet av 2016. Unike brukere har hatt en litt mindre nedgang, her var nedgangen på rundt 14 %, og antall unike brukere i 2016 var på 392 253. De som besøker sidene bruker god tid på sidene, de besøker i snitt 5,8 sider per besøk, og de bruker rundt 10,5 minutter per besøk.

 

Forventet nedgang

Etter at vi lanserte nye nettsider i september, hadde vi regnet med en trafikknedgang. Dette på tross av en solid jobb gjort med å sikre trafikk gjennom redirects, samt en stor jobb med å produsere nytt og relevant, redaksjonelt innhold for å sikre god trafikk fra søkemotorer, Google spesielt. Ved overgang fra gammel til ny nettside så ble ikke alt av gammelt, redaksjonelt innhold tatt med over, og de nye sidene ble lansert med mindre innhold. Med mindre innhold er det uunngåelig at man mister litt trafikk. Vi har i tillegg gjort en domeneendring som også kan ha betydning for nedgangen.

Dette alene står imidlertid ikke for alt av nedgangen. Det at både visitnorway.com og fjordnorway.com ble nylansert i henholdsvis januar 2016 og høsten 2015, har en direkte innvirkning på regionstavanger.com. Visitnorway hadde ifølge deres egen bransjeblogg en total nedgang på 21.5 % i besøk, og antall sidevisninger fikk en nedgang på 34 %. Antall klikk videre til reiselivsnæringen gikk ned med 60 %.

Fjordnorway.com lanserte som nevnt nye nettsider høsten 2015. På gammel nettside hadde de ikke produktvisninger, kun produktlister. Dette vil si at man tidligere ved å klikke inn på et produkt i listen når man var inne på fjordnorway.com, kom man inn til produktsiden hos den aktuelle destinasjonsnettsiden, i vårt tilfelle regionstavanger.com. På Fjord Norges nye nettside har de ikke lenger denne praksisen, de har nå visning for produktdetaljer på nettsidene. Man kan da regne med at besøkende som kom inn på en produktside fant de de trengte allerede der, og en konvertering videre til våre medlemmer ble gjort allerede der, og ikke via vår produktvisningsside som før. Det totale antall produktvisninger på fjordnorway.com for våre medlemmers produkter var i løpet av 2016 på 827 186, et betydelig tall, som da tidligere ville vært mulige besøk på våre nettsider.

 

Økter fordelt på land og enheter

Det høyeste besøket står nordmenn for, hele 74% av de besøkende er norske. Som nummer to er det briter, nummer tre tyskere og fjerdeplass amerikanere. Her er de 10 landene som står for størstedelen av besøket; Norge, Storbritannia, Tyskland, USA, Spania, Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike og Polen.

Vi ser at det er flere og flere som bruker mobil til å lese nettsidene nå, og det viser at det var et viktig steg for oss å få en fullstendig responsiv nettside. Antall økter fra mobiltelefoner stod for 204 405 i løpet av 2016. Økter fra PC er fremdeles størst, men tallet er i ferd med å jevne seg ut. Økter fra desktop var på 252 309 i 2016.

Den nye nettsiden fungerer optimalt på alle enheter.

 

Trafikk

Mesteparten av trafikken til regionstavanger.com var i 2016 organisk, og utgjør 77 % av den totale trafikken. Direktebesøk står for 13 %, mens henvisningstrafikk står for 8 % av besøk. Tallene er ganske like som forrige år, men vi ser at henvisningstrafikken året før stod for 13 %, en liten nedgang som igjen kan relateres til nedgangen i besøk grunnet endring i praksis hos fjordnorway.com for visning at produktsider.

 

Sosiale trafikkilder

Det er kun rundt 2,5 % (13 282 besøk) av den totale trafikken som kommer fra sosiale plattformer, og Facebook er den største av de plattformene, 77 % av de 2,5 % kommer fra Facebook, noe som utgjør 10 200 besøk. TripAdvisor, Twitter, Naver og reddit er de andre blant topp fem sosiale plattformer.

 

Mest besøkt innhold

Av innholdet på regionstavanger.com er det innholdet fra kulturkalenderen/Hva skjer som har flest sidevisninger, eller underkategorier av kulturkalenderen. Temaet står for rundt 34 % av sidevisninger på nettsiden. Informasjon om Preikestolen kommer naturlig nok også høyt opp på listen over besøkt innhold, med rundt 10 %. Våre brukere er også interessert i transportmuligheter, da spesielt båt- og ferjeinformasjon. Sider med innhold om hva man kan gjøre med barn, har også bra besøk.

 

Hva skjer? 

Kultur- og arrangementskalenderen er til enhver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stavanger var også i 2016 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Klepp, Time, Hå, Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. I tillegg har vi invitert inn alle våre kommuner i samarbeidet, og har nå tilbydere også fra kommunene Finnøy, Rennesøy, Sirdal, Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Lund og Sokndal. I tillegg er det flere av våre næringsmedlemmer som har tilgang. Det var totalt 183 personer som la inn arrangement på kalenderen i løpet av 2016. Nytt i 2016 er at i tillegg til å publisere arrangement, så kan våre medlemmer også publisere sine pakker og tilbud. Destinator som var verktøyet som ble brukt for registrering ble i desember 2016 erstattet av sin arvtager, Extranet, levert av New Mind Tellus. Dette verktøyet er mer brukervennlig og intuitivt for våre tilbydere, og tilbakemeldingene på nytt system har vært gode.

 

Benchmarking

Ifølge Visitnorway bransjeblogg var Stavangerregionen blant topp 4 destinasjoner på visitnorway.com. Stavanger var fjerde mest søkt på internt på visitnorway.com. En plass ned fra tredje mest søkt på året før. Plasseringer fra året før står i parentes.

  1. Bergen (2)
  2. Oslo (1)
  3. Lofoten (4)
  4. Stavanger (3)
  5. Trondheim (5)
  6. Geiranger (8)
  7. Tromsø (6)
  8. Flam (9)
  9. Geilo* (7)
  10. Trolltunga (10)

Visitnorway-nettstedene fikk 18,1 millioner besøk i 2016, noe som resulterte i 34,3 millioner sidevisninger. Det ble klikket 1,4 millioner ganger videre til reiselivsnæringen, 47 000 eposter ble sendt og 5 000 telefonsamtaler ble foretatt fra mobil via nettsidene (Kilde: visitnorway.org).