Helsekonferanser er viktige for den regionale verdiskapningen

Region Stavangers tette samarbeid med Stavanger Universitetssykehus bærer frukter, og nok en stor helsekonferanse er bekreftet til Stavanger.

«Dette bekrefter viktigheten av vårt arbeid med regionens sterke fag- og forskningsmiljøer, og illustrerer hvorfor helse er det ubestridt største segmentet i satsingen vår», sier Per Morten Haarr, Region Stavanger

At nasjonale og internasjonale helsekonferanser arrangeres i Stavanger, er viktig også i et større perspektiv, blant annet med rollen de spiller for å forsterke etablering av nytt medisinfakultet og muligheter knyttet til bygging av nye sykehuset.

Detaljer rundt konferansen offentliggjøres i løpet av høsten, og blir sannsynligvis arrangert våren 2019.