Stiftelsen Stavanger Fjord Sightseeings formål er å yte økonomisk støtte til fremme av turisme i Stavanger-regionen.

 

Stiftelsen inviterer med dette lokale aktører til å søke om støtte til reiselivsprosjekter med dette formål.

 

Søknad må inneholde følgende informasjon:

Om søker: 

Navn/selskap/organisasjon, kontaktperson, telefonnummer, e-postadresse, evt. nettside.

Beskrivelse av prosjektet: 

Kortfattet presentasjon av prosjektet, målsetting, målgruppe.

Finansiering: 

Søknadsbeløp, budsjett, finansieringsplan og andre finansieringskilder/samarbeidspartnere det er søkt/mottatt støtte fra.

 

Send søknad merket ’SSFS-søknad’ innen 14. august 2020 til: gunhild.vevik@regionstavanger.com

Stiftelsen Stavanger Fjord Sightseeing

c/o Gunhild Vevik

Region Stavanger

Vågsgt. 22

4306 Sandnes