Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavanger-regionen. Selskapet som ble etablert i 2004 er en non-profit organisasjon som jobber med markedsføring og salg av Stavanger-regionen overfor kongress, idretts- og kulturarrangement, samt ferie/fritidsmarkedet. Region Stavanger jobber tett med Innovasjon Norge og Fjord Norge, og er medlem av International Congress and Convention Association (ICCA).
13 kommuner er medlemmer i selskapet: Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Sirdal. I tillegg har vi 220 bedriftsmedlemmer. Region Stavanger driver også turistinformasjonskontorene i Stavanger og Sandnes. www.regionstavanger.com

Foto: Martin Håndlykken/Visitnorway

Reiselivsdirektør

Spennende lederrolle innen reiseliv og destinasjonsutvikling

Vi søker deg som brenner for vår region og ønsker å være med å videreutvikle et bærekraftig reiseliv. Du vil få ansvaret for å lede og videreutvikle destinasjonsselskapet i henhold til selskapets strategier og vedtekter. Du vil være en sterk bidragsyter i å skape aktivitet og positiv oppmerksomhet for regionen, og jobbe målrettet for at vår region skal være det beste alternativet både på ferie/fritid og på kongress- og arrangementsturismemarkedet.

Du er en tydelig frontfigur for selskapet og arbeider tett opp mot våre medlemmer og har fokus på økt verdiskaping for disse. Du har fremtidsfokus og er løsningsorientert. Du tør å utfordre, liker nye ideer og kan tenke utenfor boksen. Du er analytisk og strategisk, samtidig som du er operativ og kan utarbeide og gjennomføre handlingsplaner.

Gode kommunikasjonsevner eksternt og internt, samt evne til å skape gode relasjoner vil være viktige egenskaper for å lykkes. Du har et godt nettverk, er trygg på deg selv og har gode kontaktskapende evner. Du liker godt å representere, trives i en synlig rolle i det offentlige rom og er vant til å håndtere media. Rollen krever stor arbeidskapasitet og også noe fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Det er forventning til at reiselivsdirektør er aktiv og synlig også på arrangementer som kan foregå i helg og på kveldstid.

Du vil få ansvaret for å utvikle organisasjonen, som har 12 fast ansatte. Du er en motiverende og inspirerende leder som evner å begeistre, og som får energi av å legge til rette for kontinuerlig endring og forbedring. Resultater skaper du sammen med andre gjennom et tydelig og engasjerende lederskap. Du skaper en trygg arena for tett samarbeid og åpen informasjonsdeling. Arbeidsoppgavene er mange det er derfor viktig at du evner å delegere både oppgaver og ansvar.

Det er ønskelig med relevant høyere utdanning, og gjerne også formell kompetanse innen ledelse. Solid erfaringsbakgrunn kan kompensere for høyere utdanning. Det er viktig med god forståelse for offentlig forvaltning og virkemiddelapparatet. Erfaring fra arbeid hvor samspill med offentlige myndigheter og eksterne samarbeidspartnere, vil være en fordel. God kjennskap til privat næringsliv er også en fordel. Rollen krever at du har solid ledererfaring med dokumenterbare resultater. Du har gjerne erfaring innen reiseliv eller destinasjonsarbeid, men det er ikke et krav. Norsk og engelsk må beherskes skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr en lederrolle med et svært viktig oppdrag for regionen vår og med utstrakt kontakt lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Reiselivsdirektør rapporterer til styreleder og arbeider tett med denne og resten av styret.

Arbeidssted Sandnes.
Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Tone B F Berthelsen, tlf. 975 59 040 eller Silje Bolset, tlf. 975 59 049. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på: www.mercuriurval.no så snart som mulig og senest 10. oktober 2021. All kontakt med Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.