Region Stavanger skaper synergier med å legge sammen to prosjekter i ett. Fra nå av vil vi annenhver/tredje måned organisere en dag med faglig innhold for våre medlemmer. Programmet legges til plasser der nye medlemmer vil vise frem sitt tilbud, eller «gamle» medlemmer presenterer noe nytt. Bli med på vår første tur den 5. september!

Kunnskap og salg må gå hånd i hånd

Region Stavanger representerer 15 medlemskommuner med mer enn 200 medlemsbedrifter og dekker et stort område i Sørvest-Norge. Vår region byr på et stort mangfold av natur- og kulturopplevelser, og det er utallige aktiviteter og tilbud som legger til rette for et spennende opphold for våre besøkende. Essensielt for å lykkes er at de ansatte i reiselivsnæringen er bevisst på vertskapsrollen sin og tar vare på regionens gjester på best mulig måte. Alle som jobber med tilreisende må ha god kunnskap om regionen vår og kunne anbefale og selge passende turer og aktiviteter til gjester med ulike behov.

«Wow – her vil jeg være lenger enn 3 dager»

Vårt felles mål er å holde gjestene lenger i regionen – og dette er inntrykket vi ønsker at de skal sitte igjen med. For å beholde gjestene lengre i regionen må det jobbes på flere nivåer, og alle som er i kontakt med tilreisende bidrar til det. Salget begynner i planleggingsfasen av oppholdet, der mulighetene presenteres og slutter ikke før gjestene etter oppholdet har fått svar på tilbakemeldingene sine. Særlig viktig er alle som møter dem når de er her: resepsjonister, service- og informasjonsmedarbeidere kan skape betydelig mersalg når de kan alt om hva regionen byr på av opplevelser.

En glade gjeng på tur i Sirdal med Kjenn din region i 2016

Bakgrunn – Kjenn din region

Prosjektet ble allerede startet i 1996 under navnet «Kjenn din egen by» av Destinasjon Stavanger. Opplegget var først og fremst rettet mot resepsjonister som skulle bli bedre kjent med aktivitetstilbudet i Stavanger før sommersesongen. I begynnelsen ble det arrangert samme dagsprogram to ganger, og deltakerne måtte ha med egen matpakke. Gjennom årene ble kurset utvidet til å omfatte hele regionen, navnet ble endret til «Kjenn din region», og det ble arrangert opptil fire turdager pluss ettermiddagsworkshoper med vertskapsteori.

Bakgrunn – Selgersamling

Selgersamlingene har i flere år vært en viktig nettverksarena for Region Stavanger-medlemmer. De har vært rettet mot ansatte innen salg og markedsarbeid, og samlingene har hatt fokus på å gjøre kjent regionens USP-er (Unique Sellling Points) til bruk innen både det nasjonale og det internasjonale salgsarbeidet. Møteplassen har også hatt fokus på å tilrettelegge for bedre samhandling mellom aktørene i Stavangerregionen og slik legge til rette for kryssalg og samarbeid.

Selg din region 2019 og fremover

Du kan teste coasteering på den første Selg din region samlingen den 5.9. i Egersund

I april i år valgte vi for første gang å kombinere våre to prosjekter til en felles salgsworkshop med Lysefjordcruise. Det ble mange positive tilbakemeldinger fra de mer enn 50 deltakerne, noe som gjorde at vi ville jobbe videre med konseptet. «Selg din region!» skal være en nyttig arena for ansatte i reiselivet som både ønsker å holder seg oppdatert og informere reiselivskollegaer om sine egne produkter. Vi vet hvor viktig det er med møteplasser for å utvikle nye produkter mellom aktørene i hele verdikjeden, og vil ha fokus på dette i fremtiden også. Det planlegges å arrangere en dagstur annenhver/tredje måned, med varierende tema og program, og vi tar gjerne imot innspill.

Neste samling er den 5. september i Egersund.

Meld deg på i dag!

Frem til vi møtes kom dere ut og nyt #itswaterful-opplevelser i regionen! Husk å tagge bildene med #itswaterful og #itswaterful19.