Denne uken inviterte SHARE eksperter, fra hele 14 byer fra 9 land, til Universitetet i Stavanger for å feire startskuddet på EU-prosjektet Support4Resilience.

Denne uken fra tirsdag 12 – onsdag 13 mars samlet en rekke eksperter fra hele 14 byer fra 9 land seg til Kick Off av EU-prosjektet Support4Resilience på Universitetet i Stavanger. I den anledning var Region Stavanger, sammen med SHARE, vertskap for en mottakelse på Norsk Oljemuseum. Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, var tilstede for å gratulere SHARE og ønske prosjektdeltakerne velkommen til Stavanger.

Mottakelse på Norsk Oljemusem. Foto: Karine Næss Frafjord

Styrker kunnskapsbyen Stavanger

Forskningsprosjektet Support4Resilience styrker kunnskapsbyen Stavanger, som har et verdensledende forskningsmiljø (SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten) innen pasientsikkerhet og resiliens i helsetjenesten. Stavangerregionen styrkes internasjonalt gjennom å trekker verdensledende forskere hit som igjen bidrar til mer samarbeid, flere internasjonale besøk, og enda flere invitasjoner til å delta i andre typer prosjekt. Dette er med på å styrke UiS som universitet og posisjonerer UiS i kampen om eksterne midler, så vell som å bli attraktiv for flere forskningsprosjekt og å tiltrekke seg flere internasjonale nettverk og konferanser til regionen.

Universitetet i Stavanger og SHARE er en viktig samarbeidspartner for Region Stavanger. Gjennom vårt Ambassadørprogram skal Region Stavanger være en ressurs for fagmiljøer som ønsker å trekke sine internasjonale nettverk til Stavangerregionen. Vi vet at Stavangerregionen og UiS styrkes av å bringe verden hjem til vår region. Dette er den beste måten å få norsk forskning ut i verden, som igjen styrker vår posisjon for å være vertskap for internasjonale vitenskapelige kongresser.

Michelle Milas, kongressjef Region Stavanger
Michelle Milas. Foto: Region Stavanger

Support4Ressilience

Support4Resilience skal gjennom sitt studie innen europeisk eldreomsorg, bidra til at helsepersonell klarer å stå i jobben og til at pårørende blir en viktig ressurs og får anerkjennelse for sin rolle i helsetjenesten. Studie fokuserer på ledere og skal styrke dem med verktøy og kompetanse de sårt trenger.

Prosjektsamarbeidet Support4Ressilence innebærer stor kontakt med EU land og aktører som har hele verden som sitt nedslagsfelt – som OECD, International Society for Quality in Healthcaer (ISQua) som driver opplæring og sertifisering av helseinstitusjoner og ledere over hele verden.

For regionen og byen er dette prestisjefullt og det setter oss på kartet som den fremste byen forskningsmessig innen pasientsikkerhet og tilpasningsdyktige helsetjenester i Norge og Europa. Det er rett og slett gull i Akademisk OL vi har hanket inn. Sammen, skal vi bidra til å løse helsekrisen Europa står i med mangel på helsepersonell.

Siri Wiig, Senterleder SHARE
Senterleder ved SHARE, Siri Wiig er tildelt (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Europakontoret til Stavangerregionen var en sentral aktør for å finne partnere til prosjektet. UiS har gjennom samarbeidet med Europakontoret identifisert og fått til samarbeid med mange av partnerne i konsortiet. I dag er det 14 partnere i 9 land som deltar i prosjektet. Det hele ledes av SHARE senteret ved UiS.

Beskrivelse av prosjektet på UiS sine websider:

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning | Universitetet i Stavanger (uis.no)