I siste uke var Region Stavanger, Edge of Norway™, til stede på en årlig travel trade workshop i Tyskland og opplevde stor interesse for regionen blant tyske turoperatører og reiseagenter.

Felles arena for reiselivet i hele Norden

Nordic Workshop i Frankfurt ble organisert av Visit Norway i samarbeid med Visit Denmark, Visit Finland, Visit Iceland, Visit Sweden og Visit Greenland. Det deltok totalt 73 salgsaktører fra de nordiske landene og 69 kjøpere fra 55 tyske bedrifter, to fra Sveits og én fra Nederland.

De norske deltakerne på workshopen

Nyttige møter med interesserte aktører

Hele onsdagen var satt av til en-til-en møter, og Region Stavangers salgssjef Liv Kristina Jehl hadde fylt opp møtekalenderen med 20 møter. Flere av aktørene hadde allerede turer i vår region i programmet sitt, og kom med konkrete spørsmål om nye tilbud, mens andre ville utvide tilbudet sitt og var på jakt etter nye mulige reisemål i Norge. Flere av de «nye» hadde lite kunnskap om vår region og ble positivt overrasket over at vi hadde internasjonal flyplass med direkte rute fra Frankfurt med Lufthansa.

Det er utrolig viktig for oss å være til stede på slike workshops for å kunne treffe de enkelte turoperatørene og påvirke dem direkte i valg av reiseruter og aktiviteter. Personlige kontakter betyr mye, og når agentene kan snakke med oss på sitt eget språk er det et stort pluss. Veldig greit med tysk som morsmål på en arena som denne!

Liv Kristina Jehl, Salgssjef Ferie & Fritid i REgion Stavanger
Liv Kristina Jehl er klar til neste salgsmøte.

Inspirasjon og informasjon til nye turer

Under salgsmøtene fikk agentene presentert hovedattraksjonene i regionen, populære aktiviteter, kulturelle og kulinariske høydepunkter samt nye overnattingstilbud. Mangfoldet blant våre næringsmedlemmer gir god dekning i regionen for at gjestene har lengre opphold. Agentene fikk med seg en USB-minnepinne med mer utfyllende informasjon om hele regionen, og nesten alle tok også gledelig med seg papirutgavene av Edge of Norway-magasinet og City & Regional Maps.

Interesserte kjøpere og entusiastiske selgere på Nordic Workshop i Frankfurt.