Norges idrettsforbund er i ferd med å utvikle et nytt konsept i idrettsnorge – NM Uken.
Idéen er basert på en svensk modell som våre nordiske venner har utviklet over mange år og består i å samle mange mindre og større NM-arrangement over en uke. I Sverige er arrangementet i dag fordelt over en uke med Vinteridretter og en uke med Sommeridretter, hvorav hver av dem har mellom 35 og 55 mesterskap. NIF tenker i første omgang Sommeridretter i 2018, deretter bygge på videre med vinteridretter.

Lansering av vertskapsregion

Region Stavanger har i samarbeid med Rogaland Idrettskrets jobbet over lengre tid for å få være førstemann ut i vertskapsrollen av dette «mini-OL». Idrettspresident Tom Tvedt kunne i dag med glede lansere Stavangerregionen som vertskap for NM Uken de neste 2 årene, 2018 og 2019.“Det er fantastisk at vi i norsk idrett i samarbeid med NRK kan presentere bredde og idrettsglede på en helt ny måte hjem til folk. Dette i en region som har fantastiske anlegg og stor dugnadsånd. Det gleder meg at Stavangerregionen vil støtte noe som kommer til å få stor betydning for hele norsk idrett i årene som kommer”.NRK er partner i prosjektet og har en sentral rolle i utviklingen av konseptet sammen med NIF. Dette vil være en storsatsing fra NRK med profilering av «ukjente idretter» (mangfold) og regionens fortreffeligheter. Mange mindre idretter vil derfor kunne oppleve å være del av et større miljø, bli mer synlig og få mulighet for tv-dekning.
NRKs sportsredaktør Egil Sundvor gleder seg over å kunne bekrefte det nye konseptet til Stavangerregionen. «Rogaland og Stavangerregionen har vært proaktive og tatt initiativ til møter svært tidlig i prosessen. Vi er blitt tatt svært godt imot av alle involverte parter her i regionen, og med de flotte fasilitetene man har å by på, blir det garantert et bra arrangement. Vi ser frem til å jobbe frem detaljene rundt arrangementet i samarbeid med kommunene og lokale samarbeidspartnere utover høsten

Prosjektleder Dag Oliver i NIF bekrefter at det jobbes med å lande sentrale sponsorer som vil være essensielle for gjennomføringen av prosjektet. «Jeg kan bekrefte at det er dialog med sentrale partnere, men de endelige detaljene er ennå ikke på plass.»
Idretten selv har gitt svært positive signaler til NIF på konseptet og hele 20 særforbund har meldt sin interesse for å delta i konseptet. For 2019 er listen ennå lengre. Mange særforbund opplever utfordringer med å nå frem i media og løfte frem nettopp sin idrett i dagens mediabilde. Et konsept som NM Uken vil kunne løfte frem både de store idrettene vi kjenner godt til, men også mindre idretter som vi ikke hører så mye om. Daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon Terje Jørgensen mener at NM-uka er et godt og riktig initiativ og at arrangementet vil bli av stor betydning for mange særforbund. ”Det er ganske få idretter som får god mediedekning i Norge. NM-uka er et meget godt tiltak for å vise frem litt av den store idrettslige bredden som ikke alle kjenner. Særforbundene er glade for at NIF og NRK har tatt dette initiativet og for at Stavangerregionen har tatt utfordringen med å være vertskap for det første arrangementet. ”

Samarbeid og mobilisering

Hele regionen står bak mobiliseringen lokalt og både fylkeskommunen og de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har vært koblet på i prosessen.
Stavanger ordfører Christine Sagen Helgø synes dette er et spennende prosjekt og en god utvikling for idretten. «Istedenfor mange små NM-arrangementer spredt over det ganske land er dette en mulighet for å samle mange mindre, og kanskje også mindre kjente idretter, under en felles ramme og løfte frem den enorme bredden som finnes i idrettsnorge. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med det mangfoldet som vi vet finnes.»Samarbeid på tvers av kommunene er ikke nytt i regionen. De fire kommunene har god kultur for samarbeid og det beste eksempelet er deres felles investeringer i Folkehallene, en rekke multisporthaller som alle er aktuelle arenaer for NM Uken. Siste arenaen som det nå samarbeides om er Sola Arena – en velodrom planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.
Sandnes ordfører Stanley Wirak er godt fornøyd med at NIF ønsker å legge NM Uken til regionen. Sandnes har nettopp vært vertskap for NM i friidrett og det hele var en strålende suksess, med nye rekorder og masse besøkende på tribunene. Nå frister det med mer. «Ja, vi er godt vant med store arrangementer her hos oss. Både Blinkfestivalen, Tour des Fjords og Nordsjørittet er store årlige arrangementer i Sandnes som gaukene setter stor pris på og støtter opp om. Et konsept som NM Uken passer godt inn i rekken med gode arrangement vi ønsker hit og vi gleder oss til å ønske både arrangører og deltakerne velkommen hit til regionen!»Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal støtter opp om det Sandnes ordføreren sier; «Dette blir et spennende prosjekt for fylket vårt. Jeg håper vi klarer å trekke med nye grupper frivillige for å gjøre en nødvendig innsats, samtidig som de blir del av noe stort og positivt og blir kjent med nye idretter.»Også Sola og Randaberg feirer beslutningen til idrettspresidenten og ønsker NM Uken velkommen. «Spesielt artig og lærerikt er det å kunne være med å utforme dette konseptet sammen med NIF, som vertskommune. Det krever alltid litt ekstra fokus når man ikke helt vet hvordan det endelige arrangementet blir, men at vi skal få til noe bra sammen, det er jeg sikker på. Vi skal gjøre vårt beste», bekrefter ordfører i Randaberg, Kristine Enger. Ordfører i Sola Ole Ueland nikker bekreftende; «Vi har en rekke flotte fasiliteter som kan disponeres, og på sikt håper vi at også den nye velodromen kan bli aktuell. Lett tilgjengelig via Stavanger Lufthavn Sola vil det hvertfall bli

Full mobilisering og jubel om NM Uken i Stavangerregionen.
Fra venstre: sportsredaktør NRK Egil Sundvor, idrettspresident Tom Tvedt, Stavangerordfører Christine Sagen Helgø, Sandnesordfører Stanley Wirak, styremedlem Rogaland Idrettskrets Toril Lende Fjermestad, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, leder Særforbundene Terje Jørgensen, Randabergordfører Kristine Enger, leder Rogaland Idrettskrets Rune Røksund, leder Events Region Stavanger Anette Larsen Bognø, daglig leder Folkehallene Karton Nilsen, Solaordfører Ole Ueland.

 

Lokale idrettsmiljøer ivaretas
Endelig antall mesterskap for 2018 er ikke avklart i skrivende stund. Dette vil avhenge av endelig avklaring mellom motiverte særforbund og tilsvarende motiverte idrettslag i regionen.  Så fort avklaringene er unnagjort vil kabalen med å definere mulige idrettsanlegg kunne fullføres i dialog med idrettsråd og kommuner. Rogaland idrettskrets kan innta en koordinerende rolle mellom de sentrale-, regionale og lokale aktørene etter hvert som de ulike avgjørelsene faller på plass. Daglig leder i Rogaland Idrettskrets Rune Røksund synes «dette er en strålende mulighet til å få økt oppmerksomhet om det store mangfoldet som finnes i idrettsfamiliens totale tilbud.”

Et betydelig arrangement

Leder for Events i Region Stavanger Anette Larsen Bognø fremhever at dette er et enormt viktig arrangement for regionen, både med tanke på å få formidlet idrettsglede for alle, men også med tanke på ringvirkningene lokalt. Estimert verdiskapning er vanskelig å anta siden man ennå ikke har konkret hvilke eller antall arrangement som kommer på plass, men at det dreier seg om betydelig verdiskapning er uten tvil. «Vi har en nasjonal arrangementskalkulator som beregner estimert verdiskapning for slike arrangement, og arrangementer er ganske ulike. Man ser et sprik i tallene, alt fra 2-100 millioner kroner, så hvert enkelt NM må vurderes. Men tar vi f.eks NM på ski, som er nok større enn de fleste, så hadde de en beregnet verdiskapning på ca 20 millioner ifølge kalkulatoren. Så at det vil bety mye for reiselivet regionalt er uten tvil
Det kan legges til at gjennomsnittet for arrangementer gjennom kalkulatoren, uten at de store mega-eventene med høy verdiskapning er tatt med, ligger på 19 millioner kroner. Til sammenligning har Nordsjørittet en estimert verdiskapning på 14,3 millioner kroner.

Bakgrunn

NRK har over lengre tid tenkt tanken om å samle mange NM under en felles paraply, slik svenskene har utviklet sin SM Veckan over tid. Det siste året har ideen skutt fart og man har vært på besøk i Sverige for å se og lære. Svenska Veckan, her i Norge da som NM Uken, er NM for 25-50 ulike idretter samtidig over en uke, med NRK som samarbeidspartner. I Sverige er STV medarrangør. Finnes både for vinteridrett og sommeridrett. Se http://www.smveckan.se/ (2017: 30.juni-7.juli, Boraas Sverige)
Passer som hånd i hanske for regionens mange fasiliteter; Forum-området, Folkehallene og de mange nye spennende anleggene som baneanlegget i Melsheia, og nye Tasta Skatepark, velodromen mm. Ikke for å glemme de mange idrettene som kan foregå på naturlige arenaer utendørs; dykking, luftsport, terrengløp, orientering med flere.
NIF og NRK har vært på visningstur i regionen for å se på de mange mulighetene, og hatt et fellesmøte med representanter fra fylkeskommunen, kommunene, Region Stavanger og representanter for idretten tidligere i år.
For ytterligere spørsmål og kommentarer:
Niels Røyne, Kommunikasjonssjef Norges Idrettsforbund – 909 36 508
Ivar Ragne Jenssen, NRK – 908 28 821
Rune Røksund, daglig leder Rogaland Idrettskrets – 901 71 950
Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger – 948 78 750