Med bakgrunn i rapporter fra SSB gjestedøgnsstatistikk, ser vi en sterk økning i kinesiske tilreisende til Fjord Norge, og Stavangerregionen og Ryfylke ønsker å ta større markedsandeler i dette segmentet. Vi har dermed sett et økt behov for informasjonsmateriell på kinesisk. Som en konsekvens av dette, har vi knyttet oss opp mot den lokale aktøren, Gabrielle Travel Consultant, som har vært med på å utarbeide vår første utgave av en digital reiseguide på kinesisk.

De store linjene

I første utgave av den digitale brosjyren, er det kun høydepunktene for det markedet som blir inkludert i guiden, noe som er i tråd med de ikoniske opplevelsene som det har vært mest interesse for i det kinesiske markedet. Guiden tar for seg natur, kultur og mat samt noen utvalgte friluftsaktiviteter. Sikkerhet når man ferdes i fjellet er i tillegg godt beskrevet i guiden.

Om satsingen

Prosjektet skal ta Stavangerregionen og Ryfylke og inn på det kinesiske markedet for forretningsområdet ferie og fritid, med mål om å oppnå flere gjestedøgn og opplevelsesturister til regionen. Opplevelsene i Stavangerregionen og Ryfylke passer godt til det segmentet som den reisende kineseren trakter etter. Rogaland har i disse dager god kapasitet på hotellrom og eksklusive shoppingmuligheter,  noe som gruppearrangører og FIT (gruppearrangører for individuelt reisende) er avhengig av for å satse på vår region som reisemål. De forutsetter en forutsigbarhet på minimum 3-5 år for sine gjester.