Fjordbris Hotell ligger idyllisk til på bryggekanten inne i havnen i Østhusvik på Rennesøy. Hotellet består av en fin samling av flere bygninger rundt tunet til det som var det gamle handelslaget i Østhusvik. Fjordbris hotell byr på både hotellrom og ferieleiligheter, og egner seg fint til både konferanser, arrangement og ferie. Plasseringen i Ryfylkebassenget gir et ypperlig utgangspunkt for både byopplevelser inn til Stavanger og Sandnes og lokale utflukter som turen opp til Rennesøyhodnet. Rennesøyhodnet har blitt veldig populært, og oppgraderingen som nå skal gjøres av stien, får stor betydning for aktivitetstilbudet til de lokale reiselivsaktørene i Rennesøy.

Fjordterrassen – plantegning av nytt tilbygg

Daglig leder Kjetil Mehus forteller om en jevn drift – dog litt på sparebluss de siste årene: «Ved det dramatiske fallet i konferansemarkedet som vel alle har opplevd fra 2014 satte vi mer fokus på ferie og fritid og har fått til en bra kompensasjon i dette. Nå ser vi noen små positive signaler rundt oss om vekst også i det regionale næringslivet og leker litt med byggeplaner. Ambisjonen er å ha klar et nytt tilbygg med panorama glassfasade mot havnen og en ny opparbeidet hage for mottakelser og arrangement ute og inne, ved påsketider 2019. Da skal vi også forbedre oss mht. åpningstider for servering. Lokalt gleder vi oss over at en drenert helårs tursti til Rennesøyhodnet endelig kan bli realisert og at her er signaler på spennende ny og stor næringssatsing. Vi ser med andre ord muligheter til å kapitalisere mer næringslivet igjen og på tilreisende turister og delegater. Det siste med tanke på den veksten som reiselivsnæringen nå opplever spesielt innen segmentet ferie og fritid».

Region Stavanger er veldig glad for å ha fått tilbake Fjordbris hotell på Rennesøy som medlem. Hotellet har også tidligere vært medlem i Region Stavanger, men hadde valgt å trekke seg fra medlemskapet i en periode. Nå er de tilbake igjen, noe som kommunikasjonssjef i Region Stavanger, Gunhild Vevik, setter stor pris på: «Det er veldig bra at Fjordbris hotell er på plass som medlem, fordi de er en av de viktige driverne for reiselivet i Rennesøy kommune. De ønsker å forsterke satsingen sammen med de andre næringsmedlemmene, og få større gjennomslag for Rennesøy som reisemål. Dette målet er det gode muligheter for å nå i samspill med kommunen og i nettverket vårt».

Region Stavanger ønsker Fjordbris hotell velkommen tilbake og ser frem til et fortsatt godt samarbeid!