26.oktober ble årets fagdag nok en gang arrangert med stor suksess på Ullevaal stadion i Oslo av Innovasjon Norge.

Region Stavanger og flere lokale arrangører tok turen til Ullevål for fagdagen om arrangementer og arrangementsturisme. Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge sto bak arrangementet med hensikt å øke kompetansen og kunnskapen rundt det å arrangere store arrangement, knytte kontakter og inspirere flere til å gjennomføre store arrangement – sammen!

Omtrent 120 deltakere var til stede på fagdagen, med representanter fra en rekke særforbund, destinasjoner, eventbyråer, offentlig ansatte og diverse leverandører.

Internasjonale arrangement skaper store synergier og ringvirkninger for mange. Denne dagen satt fokus på samarbeid mellom ulike organisasjoner, erfaringer og lærdom knyttet til tidligere mesterskap og hvilke verktøy og tiltak som finnes for å lette arbeidet for arrangører.

Ironman 70.3 Sandnes 2022 | Foto: Hans Lie (@hanslie)

Bærekraft blir viktigere og viktigere, for arrangørene, rettighetshavere, sponsorer og samfunnet. Er vi flinke nok til å jobbe mot å både minimere de negative effektene arrangement har på miljøet, samtidig som vi kan jobbe strategisk med å styrke de positive effektene? Hva får man igjen for å sette fokus på bærekraft, og hvilke muligheter gir dette.

Faglig innhold

Det ble gode doser faglig påfyll med blant annet innlegg fra Kultur- og Likestillings departementet, EM Cheerleading, EM/VM Vektløfting, Greener Events, TV2, Innovasjon Norge, Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund m.fl.

Arctic Race of Norway som feirer 10 år, delte historien om hvordan de har bygget en verdensomspennende sykkelbegivenhet og hvordan fokuset på bærekraft gjorde rittet til verdens første helektriske, noe som inspirerer internasjonalt og setter press på de mest prestisjefylte rittene som f.eks. Tour de France.

Innovasjon og bærekraft

Fra Innovasjon Norge satses det på arrangementer fordi de kan bidra til en rekke samfunnsmessige synergier med hovedfokus på å:

 1. Fremme Norge som et sted for innovasjon (internasjonalt)
 2. Oppmuntre og stimulere til innovasjon (nasjonalt)

Arrangementer er en ideell plattform for å fremme og stimulere til innovasjon
innen disse tre, viktige, områdene: Sosialt, økonomisk og miljømessig.

Bærekraft og miljø ble utdypet med innlegg fra Greener Events, som bistår arrangører å integrere mer bærekraft i arrangementer og hvordan dette kan hjelpe flere til å ta større ansvar.

International Sit Cup 2022, Stavanger Idrettshall | Foto: Lars K. Aalgard

Det ble oppløftende presentasjoner fra særforbund som planlegger store arrangementer i Norge de kommende årene:

 • Norges Amerikanske Idretters forbund om EM i Cheerleading, Oslo 2024.
 • Norges vektløfterforbund om VM i Vektløfting, Førde 2025: Fra EM-suksess i 2016 til VM tildeling 2025 og hvordan det er mulig å arrangere så store internasjonale mesterskap på Vestlandet og i Sunnfjord.
 • Bærekrafts ansvarlig for Ski-VM Trondheim 2025 ga god innsikt i hvordan de jobber med sin visjon om å bli tidenes mest bærekraftige ski-VM.
VM i Førde forventer over 5000 tilreisende i løpet av arrangementet i 2025

Kultur og likestillings departementet presenterte sin tilskuddsordning for internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet. KUD ønsker å bidra til idretts mangfoldet gjennom en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap. Ordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, med begrensede kommersielle inntektsmuligheter som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.

Mer info om KUD arrangementsstøtte: https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/arrangementssttte-til-internasjonale-idrettsmesterskap/

Trolljegerprøven / Stavanger Fotoklubb

Innovasjon Norge – nasjonalt ressurssenter for kultur- og idrettsarrangement

Hvert år gjennomfører Innovasjon Norge aktiviteter for å øke kompetansen blant arrangører og destinasjoner. Innovasjon Norge er selv til stede på internasjonale messer og konferanser (ofte sammen med arrangørbyene) for å markedsføre Norge som et mulig fremtidig arrangørland for internasjonale forbund og organisasjoner.

Hovedside for arrangementsturisme: https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/

Mentorordning

På årets fagdag ble den nye mentorordningen introdusert og noen av mentorene fikk mulighet for å presentere sin faglige kompetanse.

 • Mentor Bente Kristin fra NIPA (Norges Idrettspolitisk Arena) om hva vi kan lære av andres praksis- og hvordan? Erfaringsdeling fra internasjonale arrangement og kunnskapsdeling.
 • Tormod Hynne fra TV2 om hva som forventes av fremtidens arrangement.
 • Per Lund fra Trøndelag Fylkeskommune om aktivering av arrangement.

Mentorordningen for internasjonale kultur- og idrettsarrangement er en ordning som skal bistå arrangører i ulike faser av et arrangement. Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være med å gi råd til arrangøren i de ulike fasene beskrevet under i modellen. Mentoren skal ikke påta seg driftsrelaterte oppgaver i forbindelse med arrangementet, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk som kan være avgjørende for å lykkes.

Mer info om mentorordning: https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/mentorordning-internasjonale-arrangement/

Presentasjoner fra Arrangementsdagen 2023:

Presentasjoner fra arrangementsdagen er tilgjengelig for de som er interessert og ikke kunne være til stede på Ullevål den 26 oktober.  

Arrangementsdagen del 1: presentasjoner fra Innovasjon Norge og mentorer: Bente Malmo fra NIPA, Tormod Hynne fra TV 2 og Per Lund fra Trøndelag Fylkeskommune: Arrangementsdagen del 1.

Arrangementsdagen del 2: presentasjoner fra Håvard Stamnes Søyland fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Trond Pedersen fra Summit 2024 / Olympiatoppen og Thibault Freté fra Arctic Race of Norway: Arrangementsdagen del 2.

Arrangementsdagen del 3: presentasjoner fra Linnéa Vågen Svensson fra Greener Events, Karina Heggeli om EM i Cheerleading, Stian Grimseth om VM i Vektløfting og Ola Rønning og Ski-VM i Trondheim: Arrangementsdagen del 3

GTI Stavanger Marathon

KORT OM SATSINGEN PÅ ARRANGEMENTSTURISME I NORGE
Hvorfor er arrangementsturisme viktig?

En arrangementsturist er de som besøker en destinasjon hvor hovedmotivet er å delta i eller se på et arrangement. Region Stavanger samarbeider med Innovasjon Norge og de andre arrangørbyene som jobber mot to overordnede mål; bidra til å tiltrekke flere internasjonale kultur- og idrettsarrangement til Norge, samt videreutvikle de allerede eksisterende arrangementene i Norge.

 • Arrangementer er et viktig byutviklingstiltak
 • Arrangementer tilfører ny økonomisk verdiskapning
 • Bidrar til sesongforlengelse for reiselivet og sikrer arbeidsplasser
 • Bidrar til samhandling mellom kultu, idrett og næring, deiblant reiseliv
 • Bygger solid arrangørkompetanse i Norge
 • Bidrar til frivillighet og lokalt idretts- og kulturarbeid
 • Skaper lokalt engasjement, gir bolyst og boglede
 • Bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for reiselivet med det norske samfunnet for øvrig
 • Gir mennesker fantastiske opplevelser og uforglemmelige øyeblikk
Tour of Norway / Foto av Einar Oliver Landa

Bak hvert arrangement står en arrangør, en klubb, en organisasjon eller en ildsjel som virkelig brenner for akkurat det de driver med. Det har vært, og planlegges en rekke ulike arrangementer i regionen, alt fra EM i undervannsrugby og Håndball-VM i Stavanger til Blink Skifestival i Sandnes, VM i Saueklipping i Bjerkreim og Landstreffet for russen i Ålgård. 

Hva kan Region Stavanger bistå med?

Støtte i søknadsprosessen:

 • Gi råd om hvordan byen treffer arrangementets kravspesifikasjon (bid-dokument) i forhold til logistikk, overnattings kapasitet mm.
 • Utarbeidelse av søknad, herunder innhenting av støttebrev, informasjon fra hoteller, byen mm.
 • Rådgivning av andre miljøer og nettverk i regionen, relevante sideprosjekter, verdiprosjekter mm.
 • Assistanse rundt søknader til kommune og fylkeskommune
 • Tilrettelegging og organisering rundt visningstur

Markedsstøtte:

 • Materiell: bilder, film, kart
 • Profilering av arrangementet på websider og kalender
 • Bistand ifm. presse før, under og etter arrangementet

Har du et brennende ønske om å bli arrangør, eller allerede er det og ønsker bistand? Ikke nøl med å kontakte Region Stavanger.

Team Region Stavanger | Edge of Norway

Anette Larsen Bognø, Director B2B (Events, MICE, Cruise, FF)
Anette.larsen@regionstavanger.com, +47 991 13 883

Morten Andreassen, Prosjektleder Siddis Center Morten.andreassen@regionstavanger.com, +47 416 91 440

Convention@regionstavanger.com