Vi i Visit Region Stavanger tar mål av oss å bli Norges ledende og største destinasjonsselskap. Med denne ambisiøse strategien har vi nå fått på plass Marita Kongsgård som forretningsutvikler. Hun skal fra 1. september, lede arbeidet med å sikre økonomisk vekst og slagkraft både for oss som destinasjonsselskap og reiselivsnæringen ellers i vår region. 

Reiselivet er i en spennende utvikling, og vi ser frem til nye faser med et stort engasjement for hva næringen kan bidra med både ovenfor våre tilreisende gjester, men også i samarbeid med andre næringer for å fremme omdømmet og bidra til attraksjonskraft.  

Marita har jobbet som forretningsutvikler i en rekke selskaper, deriblant Skape, Acona og Knowit. Hun er godt kjent med å jobbe strategisk, og har et brennende engasjement for regionen. Marita skal jobbe med å utvikle nye partneravtaler med kommersielle bedrifter innen reiseliv, service, handel, teknologi, transport og energi. En del av rollen hennes blir utvikling av nye møteplasser i samarbeid våre kommersielle partnere og 13 medlemskommuner.  

Jeg er veldig fornøyd med å ha fått med Marita, og sikker på at hun blir en flott representant for selskapet og satsingen,

Per Morten Haarr, reiselivsdirektør i Visit Region Stavanger

Jeg gleder meg til å ta fatt på de mange mulighetene som allerede finnes her i regionen, og ikke minst utvikle nye møteplasser med våre medlemmer og kommuner, og sammen videreutvikle verdens beste region!

Marita Kongsgård, forretningsutvikler i Visit Region Stavanger.

Ønsker dere et møte og mulighetsprat så kan Marita kontaktes på e-post marita.kongsgaard@regionstavanger.com og på mobil 930 94 390.