Region Stavanger er en av innholdsleverandørene til det skjer-kalenderen på aftenbladet.no som ble nylansert denne våren. Kalenderen har blitt en flott, digital oversikt for lokalbefolkningen i Stavangerregionen, hvor de finner arrangement dag for dag. Stavanger Aftenblad henter kalenderinnhold via åpen kildekode fra Region Stavangers og Reisemål Ryfylkes felles database levert av New Mind Tellus. I tillegg til å hente innhold fra vår database, hentes også arrangement fra Facebooks åpne kildekode.

detskjer-kalender. Foto: Skjermdump fra Stavanger Aftenblad

Det skjer-kalender. Foto: Skjermdump fra Stavanger Aftenblad

 

Flere redaktører publiserer til flere kanaler via et system

Kulturkalenderen for Stavangerregionen har i flere år vært et viktig verktøy for Region Stavanger og medlemsaktørene. Dette er innholdet som har desidert best besøk på regionstavanger.com. Kalenderen har over 200 redaktører fra Region Stavangers medlemskommuner og medlemsbedrifter, i tillegg til at vi får inn daglige arrangement via registreringsskjema til godkjenning i databasen. Region Stavanger bruker i gjennomsnitt en stilling på å legge inn og oppdatere arrangement i kalenderen. Årlig legges det inn over 10 000 arrangement i kalenderen. Samarbeidet om en felles kulturkalender ble initiert allerede i 2003, da det ble etablert et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola og Region Stavanger. Status var at man hadde et villnis av systemer for informasjon om kulturarrangement, kommunene var lite samordnet, og det var ingen felles distribusjon til de ulike media. Konsekvensen av dette var dobbeltarbeid for arrangører, hvor de måtte legge inn informasjon flere plasser i ulike media. Allerede da var Stavanger Aftenblad med i prosjektet som det lokale mediet valgt for kalenderpublisering. Nær sagt alle arrangement publiseres også til kanalene Nordsjøvegen, Visitnorway.com, Fjordnorway.com, ShowMe Stavanger, regionstavanger.com i tillegg til Stavanger Aftenblad.

 

Hva skjer-kalender. Foto: Skjermdump fra regionstavanger.com

Hva skjer-kalender. Foto: Skjermdump fra regionstavanger.com