Region Stavanger var nylig tilstede i Florida. Destinasjonen var den prestisjetunge verdenskongressen FIG Working Week (FIG: Fédération Internationale des Géomètres), og som en del av en stor norsk delegasjon skulle vi vise frem hva landet vårt har å by på, og selge inn Norge som tilholdssted for FIG Working Week 2027. Seieren ble vår, og om fire år vil deltagerne lande på Sola, og samle seg på Siddis Center for en norsk utgave av konferansen. Planleggingen frem mot 2027 er godt i gang, og selv om begivenheten ligger fire år unna har vi allerede begynt å glede oss!

Samlingspunkt for geografiske banebrytere

FIG Working Week er en ukelang konferanse som tar for seg temaer innenfor områdene landmåling, kartlegging og samling av geografiske data. Hit kommer fagpersoner, studenter og viktige aktører for å vise frem sitt arbeid på området, delta på workshops og i debatter, og få en grundig oppdatering på alt som rører seg i det internasjonale fagmiljøet.

Målet med konferansen er å gi samfunn, byråer, selskaper, fagpersoner og studenter en bedre forståelse rundt betydningen av geografisk informasjon, og å tilby inspirerende presentasjoner og debatter.

Solid proviant fra Norge

Med oss i kofferten hadde vi bunader, norske flagg og 17.mai-sløyfer, i tillegg til masse god informasjon om hva landet vårt har å by på, både som destinasjon og som en sterk aktør innenfor fagområdet geografisk kartlegging. Strategien vår var en blanding av sjarm og faglig tyngde, og på stand nr. 215 har alle deler av den norske delegasjonen kommet med solide bidrag, slik at vi fikk muligheten til å vise frem Norge og Stavanger-regionen på en effektiv måte. Den norske delegasjonen bestod blant andre av Geoforum, Tekna Samfunnsutviklerne, Kartverket, Kommunal- og distriktsdepartementet, NMBU og Høyskolen på Vestlandet.

Motivasjonen vår bak å arrangere FIG Working Week i Norge er å kunne skape et større internasjonalt samarbeid og nettverk i industrien for kartlegging og bruk av geodata, og oppmuntre til større engasjement rundt våre delegater i de ulike kommisjonene i FIG.  

«FIG Working Week er et solid og eksemplarisk kongressprosjekt tuftet på et tett samarbeid med vår lokale ambassadør Steinar Wergeland, som har engasjert og mobilisert det nasjonale geodatamiljøet. Sammen med prosjektleder for FIG Working Week 2027, Kari Strande, har vi videre sørget for en stødig lokal forankring, blant andre med Universitetet i Stavanger, Nordic Edge og Stavanger Business Region. Vi ser frem til å bistå videre i prosessen, sørge for gode regionale synergieffekter, og for at FIG Working Week 2027 legger igjen et positivt fotavtrykk i regionen.»

Michelle Milas, kongressjef i Region Stavanger

FIG-kompasset peker mot nord

Norges eneste konkurrent var Nepal, som hvis stemt frem ville blitt det første landet i Sentral-Asia til å arrangere konferansen. Ved hjelp av en velbygd strategi, en god dose norsk sjarm, og solide bidrag fra alle deler av den norske delegasjonen, stakk Norge likevel av med flertallet av stemmene. Eirill Gitlesen fra Region Stavanger var med som bidragsyter på stand 215, og melder om god stemning i Florida.

«Avstemmingen var jevn, og kun 3 stemmer skilte oss fra Nepal. Det er tydelig at all ekstra innsats med film og aktiviteter på stand har vært viktig for å dra seieren i land! Vi har nok snudd et par stemmer ved å ufarliggjøre kostnadsnivået, fremheve den faglige tyngden og den smidige logistikken vår destinasjon tilbyr, og ved å sette et spesielt fokus på vår lange og gode erfaring med å arrangere internasjonale kongresser.»

Eirill Gitlesen, Manager Corporate and Incentve meetings
Eirill Gitlesen with partners at the Norwegian stand

Først av alt vil jeg takke for det gode samarbeidet gjennom flere år med Region Stavanger, uten dette gode laget, hadde det ikke vært mulig å få denne prestisjetunge konferansen hit til Stavanger. Det å få denne konferansen til Norge og Stavanger gir et stort løft for fagområdet, både nasjonalt og lokalt. Byens gode rykte som kongressby og at Stavanger og omegn er spennende for resten av verden, vil være med å få mange deltakere til Stavangerregionen.

Både FIGs president, Dr. Diane Dumashie fra Storbritannia, og FIGs direktør Louise Friis Hansen, med kontor i København, uttrykte stor glede over at 2027-konferansen endte i Norge og Stavanger. De stoler fullt ut på at vår region vil gjennomføre en god faglig konferanse og gi alle deltakere fine opplevelser både kulturelt og sosialt.

steinar wergeland, avdelingsdirektør i kartverket

Vi unner oss en aldri så liten feiring, og med ny giv går vi så smått i gang med å få alt på plass før FIG Working Week 2027.