Vi gleder oss over å dele den positive tilbakemeldingen fra vårt nylig arrangerte webinar. Den 22. februar samlet Region Stavanger internasjonale turoperatører og agenter til en informativ og engasjerende digital destinasjons presentasjon.

Region Stavanger startet det hele med en 20 minutters presentasjon etterfølgt av inviterte samarbeidspartnere Rødne, Magma Unesco Global Geopark og Grand Hotell Egersund som fikk 7 minutter hver til å presentere seg.

Janne Kjeseth presenterer Rødne Fjordcruise.

Responsen vi fikk både før, under og etter webinaret var svært positiv, og vi er fornøyd med å ha nådd ut til så mange kunder uten at det kostet mer en tiden brukt på planlegging og gjennomføring.

Amazing presentation, thank you so much! I do not work with this region but I would love to start selling it to our clients, hence the choice of joining this webinar. Greetings from Copenhagen

Nordisk agent
Anette Larsen fra Region Stavanger presenterer Magma Geopark på vegne av Ulf Tjåland, daglig deler hos Magma Geopark.

Med rundt 50 registrerte og 40 aktive deltakere under webinaret, er vi glade for å se at interessen var stor blant målgruppen. For å sikre en personlig tilnærming og kvalitativ deltakelse, gjennomførte Region Stavanger i forkant en ringerunde til turoperatører med individuelle invitasjoner til arrangementet.

Solfrid presenterer Grand Hotell Egersund og nærliggende attraksjoner.

Initiativet markerer en ny og god markedsaktivitet for Region Stavanger, og det har vært en betydelig suksess med tanke på å nå ut til flere aktører på en kostnadseffektiv måte. Oppmøte og de positive tilbakemeldingene mottatt var viktig, og betyr at webinarer er noe Region Stavanger ønsker å fortsette med i fremtiden.

Noe som var spesielt positivt var at deltakerne ble værende gjennom hele webinaret, og la igjen svært positive kommentarer.

Morten A. Puntervoll, Salgssjef ferie og Fritid, Region Stavanger
Bare noen av tilbakemeldingene fra deltakere på webinaret

For våre medlemmer som ønsker å delta eller bidra i lignende webinarer fremover så oppfordrer vi til å ta kontakt med en av oss i Region Stavanger. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet og skape flere gode salgsaktiviteter sammen.

Tusen takk til Rødne, Magma Unesco Global Geopark og Grand Hotell Egersund som ble med på å gjøre dette så bra og nyttig for deltakerne.