Sammen med Innovasjon Norge og en delegasjon fra Lillehammer/Hamar var Norge sterkt representert på årets Major Events International Hosts & Federations Summit.

Konferansen er en møteplass for destinasjoner og beslutningstakere hos internasjonale sports forbund. Møteplassen er årlig i Lausanne, Sveits – hvor flere av forbundene har sitt hovedkvarter.

Dennis Mills (CEO av MEI) åpner årets konferanse.

Omtrent 475 personer deltok på konferansen som gikk over 2 hele dager + 2 halve dager på det olympiske museet og Movenpick Hotel i Lausanne. 100 talere bidro til faglig innhold og møter ble arrangert både på egne initiativ og av arrangør.

Flere forbund deltok aktivt under hele konferansen, noen av disse var European Gymanstics, International Motorcycling Federation, SailGP, International Waterski & Wakeboard Federation, International Skating Union, Volleyball World, International Table Tennis Federation, Federation Equestre Internationale, FIS Freeride, World Obstacle, World Curling, World Rowing, European Athletics og IOC bare for å nevne noen.

Region Stavanger bidro til det faglige innholdet med 2 presentasjoner, den første var en «hostcity briefing» hvor destinasjonen som vertskap ble presentert med et fokus på arrangementsturisme og muligheter. Deretter presenterte Region Stavanger sammen med Drone Champions League – en case som har gitt gode synergier for både vertsby og rettighetshaver.

Manuel Urban presenterer et unikt samarbeid med Region Stavanger.

Tilbakemeldingene etter presentasjonene var svært gode og mange ser til Norge og Stavanger-regionen for innovasjon og for arbeidet som gjøres rundt droner og esport. Flere tok kontakt for å diskutere samarbeid og mulighetene relatert til dette, men også flere internasjonale forbund som snuser på regionen som mulig vertsregion. Mange deltok også på vår «Norway-dinner» som vi organiserte i samarbeid med Innovasjon Norge, og vi følger nå opp flere konkrete caser etter konferansen. En god møteplass!

Anette B Larsen, region Stavanger
Nettverkssamling hos Union Cycliste Internationale.

Det ble arrangert flere sosiale sammenkomster både før, under og etter konferansen. Dette ga mulighet for uformelle møter og gjorde totalverdien av møteplassen større.

Utover det offisielle programmet arrangerte Region Stavanger sammen med Innovasjon Norge en «Norway dinner» hvor aktuelle kunder ble invitert.

Innovasjon Norge presenterte «Chasing Haaland»- filmen som ble tatt imot med latter og begeistring. Kan sees her:

I forkant av konferansen dro Region Stavanger innom samarbeidspartner Swisstech Convention Center hvor vi ble tatt godt imot av bransjekolleger for en omvisning. Her ble både imponerende design og smarte løsninger demonstrert.

Lausanne er en god samarbeidspartner gjennom Energy Cities Alliance (et nettverk bestående av Region Stavanger, Lausanne, Aberdeen, Abu Dhabi og Calgary).

Anette B Larsen, Region Stavanger
Cristoph Leyvraz fra Swisstech Convention Center viser stolt frem fasilitetene

Hensikten med konferansen er både faglig påfyll og samling av aktuelle aktører for etablering og videreutvikling av konkrete muligheter. Mer informasjon om Major Events International og Hosts & Federations Summit på deres nettsider: https://www.majoreventsinternational.com/