Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det betyr at Region Stavanger gjennomfører effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Elisabeth Saupstad og Liv Kristina Jehl viser stolt frem miljøfyrtårnplaketten.

«Det har vært en lærerik prosess, som på grunn av den ekstraordinære situasjonen i 2020 tok litt lenger tid enn planlagt. Nå er vi stolte og glade over å ha kommet i mål til slutt», sier miljøfyrtårnansvarlig Liv Kristina Jehl.

 

Felles sertifiseringsprosess i regi av Lysefjorden Utvikling

Sertifiseringsprosessen begynte allerede i januar 2020 sammen med åtte andre bedrifter i regi av Lysefjorden Utvikling. Disse hadde invitert til en felles prosess og la til rette for felles samlinger og konsulenthjelp og bistand underveis. De siste møtene samt sertifiseringsmøtet i november 2020 fant sted på teams. På grunn av Covid-19 ble det dessverre ingen høytidelig overrekkelse av miljøfyrtårn-plaketten som vi mottok fra Sandnes kommune i desember.

«I vårt arbeid om å markedsføre vår region nasjonalt og internasjonalt er det avgjørende å nå være miljøsertifisert», sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad.
«Å bli miljøfyrtårn er et viktig ledd i vårt arbeid om å bli en bærekraftig helårsdestinasjon. De interne verdier må gjenspeile våre overordna mål som reiselivsdestinasjon og vi er derfor veldig glade for at vi nå er i mål sertifiseringen. Jeg er veldig stolt over mine kollegaer, med Liv Kristina Jehl i spissen, for den jobben de har gjort i denne prosessen og ser frem til å jobbe med videre med vår grønne profil i årene som kommer.»