– Dette er en fantastisk nyhet fordi det gir direkte tilgang til Tyskland som er et viktig marked for oss. I tillegg er Frankfurt som hub utrolig spennende ettersom det åpner for et større globalt marked. Dette er et viktig steg i vårt pågående arbeid for helårsturisme, sier Per Morten Haarr, reiselivsdirektør i Region Stavanger.

Les hele pressemeldingeng fra Avinor:

Lufthansa lanserer i mai 2022 daglige avganger mellom Frankfurt og Stavanger. Samtidig økes kapasiteten på en rekke andre avganger.

– Vestlandet og Nord-Norge har opplevd en kraftig vekst i etterspørselen etter spesielt turistruter de siste årene. Det utvidede rutetilbudet blir derfor viktig for å knytte disse regionene tettere sammen med omverdenen, og styrke de allerede etablerte reisestrømmene, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Det er i første omgang reisende mellom Frankfurt og Stavanger, Bergen og Tromsø som kan glede seg over et utvidet rutetilbud.

Glade for å være tilbake
Fra og med 2. mai 2022 setter Lufthansa opp syv nye ukentlige avganger mellom Frankfurt og Stavanger. Ruten mellom Bergen og Frankfurt øker fra åtte til ti ukentlige avganger fra 27. mars 2022, og ruten mellom Frankfurt og Tromsø øker fra en til to ukentlige avganger i sommerhalvåret fra 29. mars. I tillegg settes det opp en ny ukentlig rute mellom München og Bergen i juli 2022, og ruten mellom Bergen og Zürich re-etableres fra 1. juni med to ukentlige avganger. Sistnevnte ble tidligere operert av Swiss, men skal nå flys av søsterselskapet Edelweiss

Frem til 2015 opererte Lufthansa jevnlige flyvninger til Stavanger.

 – Etter syv år uten tilstedeværelse i Stavanger er vi glade for å endelig være tilbake. Vi ser økende etterspørsel fra fritids- og privatreisende, men også fra bedriftskunder, hovedsakelig innen olje- og energisektoren, sier Norgessjef i Lufthansa, Flemming Nordestgaard.

Fra venstre: Filip Aven (Trafikkutvikling, Avinor), Harald Minge (Administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen), Per Morten Haarr (reiselivsdirektør i Region Stavanger), Flemming Nordestgaard (Norgessjef i Lufthansa) og Tom Henning Slethei (ordfører i Sola kommune).


Gode ruter for forretningsreisende

I Frankfurt har Lufthansa et nettverk av ruter ut i hele verden, og de nye og hyppigere avgangene fra Norge vil derfor være svært attraktive for næringslivet.

– Det er viktig for verdiskapningen i disse regionene med god tilgjengelighet til viktige markeder. Spesielt vil dette utvidede tilbudet styrke tilgangen til det tyske markedet, men også til det store verdensmarkedet via Lufthansas store, globale rutenettverk, sier Skallerud Riise.

Avgjørende for turismen i Norge

For den norske turistnæringen er alle direkteruter som binder Norge sammen med verden av stor verdi for dem.

– Dette er en fantastisk julegave til reiselivet her i regionen. Vestlandet har mye av det forbrukere kommer til å orientere seg mot fremover, men konkurransen blir hard. Disse rutene gjør det lettere å velge oss. Nå skal vi gjøre det vi klarer for å vise tyskere og andre europeere hva Vestlandet har å by på hele året, avslutter administrerende direktør i Fjord Norge, Stein Ove Rolland.