Fokus på helserelaterte kongresser har båret frukter innen kongress-satsingen hos Region Stavanger. Rogaland Legeforening har i samarbeid med Region Stavanger mobilisert, og blitt valgt som vertskapsby for konferansen Nordic Conference on General Practice, altså nordisk konferanse for allmennleger.

Klare til å lage sin egen plakat! Svein Kjosavik, reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad og Olav Thorsen ser på tidligere plakater for nordisk allmennlegekonferanse.

Nordic Congress on General Practice er i utgangspunktet en konferanse for allmennleger i hele Norden, men deltakerne kommer fra hele verden. Opp mot 1800 allmennleger er forventet til regionen og Stavanger Forum 16.-19.juni 2021, med en estimert verdiskapning på hele 32,8 millioner kroner.

Petter Brelin er leder for Norsk Legeforening og bekrefter at den Nordiske Konferansen er lagt til Stavanger. «Miljøet i Stavanger er svært aktivt og tok initiativ og viste vilje for å være vertskap. Når de nå samarbeider med Bergen om det vitenskapelige innholdet faller det helt naturlig å bistå dette engasjementet. Stavanger har miljøet, engasjement, fantastiske fasiliteter og vi er ikke i tvil om at Stavanger vil skape en fantastisk ramme omkring konferansen for de tilreisende».

Olav Thorsen i Rogaland Legeforening er mannen som tok ordet for å få dette nordiske nettverket til Stavanger. «Vi møtte Region Stavanger under en av SAFERs julesymposier for noen år tilbake og jobbet allerede da med idéen om den nordiske konferansen. Sammen har vi mobilisert, utarbeidet en presentasjon mot den nasjonale Legeforeningen og ble belønnet for engasjementet.  Nordisk kongress i allmennmedisin arrangeres hvert annet år i et av de 5 nordiske landene. I 2011 var Tromsø vertskap. I 2021 har Stavanger fått æren av å arrangere denne kongressen, sammen med Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Bergen og Norsk forening for allmennmedisin.  Vi er stolte og glade som har fått dette arrangementet til vår region, og håper på å samle nesten 2000 deltakere fra hele Norden og fra verden ellers fra 16.-19. juni».

Kollega Svein Reidar Kjosavik føyer til «Det Allmennmedisinske fagmiljøet i Stavanger er stolte over den anerkjennelsen vi har fått med å få tildelt denne store oppgaven. Nordisk Kongress i Allmennmedisin i Stavanger vil definitivt bidra til å løfte og sette det allmennmedisinske fagmiljøet i Stavanger på kartet». Miljøet for allmennmedisin er faglig sett sterkt i Bergen, og Stavanger samarbeider med det medisinske miljøet i Bergen for det vitenskapelige programinnholdet under konferansen. Professor i allmennmedisin og forskningsleder Sabine Ruths er leder for den vitenskapelige komiteen.

Et tett samarbeid med helsemiljøene og Rogaland Legeforening er et av flere fokusområder for Region Stavanger, og kongressbyrået løfter frem de to nøkkelpersonene bak konferansen Olav Thorsen og Svein Reidar Kjosavik. «Initiativtakere som Olav og Svein er helt essensielt for å få store faglige konferanser som dette til byen og regionen. De har jobbet lokalt over to år med sine planer mot Legeforeningen og har nå fått bekreftet at arbeidet har gitt resultater. Vi er glade for å ha kunnet bistå slike ressurspersoner i søknadsfasen og ser frem til at regionen vil myldre av allmennleger. I tillegg til å sette fokus på dette fagmiljøet vil konferansen bidra til en betydelig verdiskapning for regionens næringsaktør. Hele 32,8 millioner kroner er estimert verdiskapning for konferansen.»

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad understreker betydningen av satsingen i disse nedgangstider. «Vi ser at slike initiativ har enorm betydning for næringsaktørene lokalt og en konferanse som denne er helt i tråd med regionens satsning på Kongress- og Arrangementsturisme. Innsalgene er ofte lange prosesser og understreker betydningen av langsiktig og strategisk satsing. Beslutningen tas gjerne mange år før konferansen finner sted, som denne som kommer til regionen i 2021», legger Saupstad til. «Reiselivet som næring er i sterk vekst og vi får mye oppmerksomhet for tiden. Gunstig valuta og gode hotellpriser gjør at Stavangerregionen er både konkurransedyktige på pris i tillegg til svært sterke fagmiljøer. Regionen er kjent for flotte fasiliteter, korte avstander og spennende attraksjoner og aktiviteter. Når kundene opplever et godt og sterkt samarbeid aktørene imellom er det ikke rart at de ser til Stavangerregionen oftere nå», tilføyer reiselivsdirektøren.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker bilde til pressemeldingen.

For mer informasjon og spørsmål:

Olav Thorsen, Rogaland Legeforening  – mobil: 913 16 476
Svein Reidar Kjosavik, Helse Stavanger HF/Helse Vest RHF  – mobil: 928 28 292
Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad – mobil: 948 78 750