Det er med stolthet Region Stavanger nå kan lansere en egen film innen satsingen Arrangementsturisme! Filmen fokuserer på idrett -og kulturarrangementer og viser den enorme bredden og arrangørkompetansen regionen har å by på!

Det er grunnet stor etterspørsel etter gode filmer fra ulike aktører over lengre tid Region Stavanger har merket behovet for en bra film til innsalg av nye nasjonale- og internasjonale arrangement, og til generell markedsføring av Arrangementsregionen. Det er i 2018 derfor utarbeidet en ny film spesielt rettet mot dette segmentet i samarbeid med Screen Story.
Reiselivet i Stavangerregionen satser sterkt innen arrangement og bruk av film er et nødvendig virkemiddel i kampen om de største arrangementene. «Vi ser en stadig større bruk av film når vi er ute og selger regionen, og dette gjelder også i innsalget av idrett -og kulturarrangement. Skandinavia og Norge er for mange eksotiske og ukjente destinasjoner, og vi må hjelpe dem i å forstå hva vårt land og vår region kan by på. I den sammenheng er film et sterkt virkemiddel», sier Anette Larsen Bognø, leder av arrangementssatsingen i Region Stavanger. » Vi er så heldige å ha et vell av faste årlige internasjonale arrangement her i regionen, og mange har bidratt med materiell til denne filmen. Vi er takknemlige overfor alle arrangører som har bidratt med dette og er svært stolte over resultatet! Screen Story har gjort en kjempejobb med å få frem alt regionen har å by på!»

Stor verdiskapning og økende fokus
Satsingen har opplevd et stort løft de siste årene og man kan vise til stor økonomisk verdiskapning ved å få store nasjonale og internasjonale arrangementer til regionen. Samlet for 2017 ble det i årsrapporten rapportert 10 arrangementer bekreftet til Stavangerregionen, til en estimert verdiskapning på oppunder 72 millioner, nøyaktig 71 932 000 kroner. Flere av arrangementene ble solgt inn for flere kommende år og ble siden oppjustert til hele 172 millioner kroner når disse ble tatt med i beregningen. I 2018 fikk vi bekreftet arrangement til en estimert verdiskapning på 77 millioner kroner. Dette gjelder 6 arrangementer, hvorav ett ikke er verdisatt grunnet noe usikkerhet rundt antall tilreisende og forbruk under arrangementet. Tilsvarende jobbet man frem søknader som vi i 2018 ikke vant eller som ble utsatt til en estimert verdi på 80 mill. kroner. Ved inngangen til 2019 hadde man caser i arbeid til en verdi tilsvarende 506.633.776 kroner, altså over en halv milliard kroner. Nasjonalt er det nå jobbet frem en nasjonal strategi innen arrangementsturisme, og Region Stavanger har bidratt som representant for byene i Norge. Den nasjonale strategien utarbeides av Innovasjon Norge på oppdrag av Nærings -og Fiskeridepartementet. «Strategien bygger opp om betydningen av satsingen og effektive virkemidler er viktige. Film er ett av flere virkemidler», understreker Larsen Bognø, «men et skritt i riktig retning. Filmer som denne er viktige for å sette Norge og Stavangerregionen på kartet internasjonalt som en kompetent og dyktig arrangør av kultur-og idrettsarrangement, men ikke minst for å vekke litt oppmerksomhet

Filmen er utarbeidet i tre versjoner; en på 1 minutt, en på 3 minutt og en på 5 minutter.

Se filmen her (5 minutt):

For versjon på 1 minutt, se her:

For versjon på 3 minutter, se her:

For spørsmål eller kommentarer, kontakt:
Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør Region Stavanger – 948 78 750
Anette Larsen, leder events Region Stavanger – 991 13 883