Hva skjer egentlig med det fotavtrykket som legges igjen etter et event, en kongress eller en konferanse? Er det mulig å sørge for at arven etter en begivenhet, begivenhetens legacy, får en positiv innvirkning på det profesjonelle samfunnet som deltar, eller på byen eller landet der arrangementet finner sted?  

Det meste av arbeidet i forbindelse med en kongress eller konferanse foregår i forkant av selve begivenheten. Naturlig nok blir arven etter arrangementet og påvirkningskraften det har for det meste satt i andre rekke. Men hva om vi snur spørsmålet på hodet, setter legacy på dagsordenen, og gjør det til en likestilt del av arbeidet som må gjøres i forbindelse med en kongress eller konferanse?

ICCA Destination Marketing Eurpoean Business Workshop i Stavanger. Fotograf: Hanne Tveit / HIKE

I det siste året har ordet legacy vært i hyppig bruk hos oss i Region Stavanger. Siden i fjor høst tatt viktige steg for å flytte legacy lenger opp på agendaen for kongress- og konferansemiljøet i Norge og i Stavanger-regionen. Arbeidet startet med en reise til ICCA World Congress i Krakow i november 2022, og ble avsluttet med vår helt egne legacy workshop, en introduksjon til det tre dager lange eventet ICCA Business Workshop, som ble avholdt i Stavanger den 15-17. juni. Nå er en helt ny, norsk legacy-modell nesten ferdig, og vi er glade for å kunne fortelle at legacy kommer til å spille en viktig rolle i alle deler av vår virksomhet i årene som kommer.

Med ICCA som startskudd

ICCA er både et globalt samfunn, og en verdifull kilde til kunnskap og erfaring. Organisasjonen har over 1100 medlemmer i nesten 100 land, og representerer både destinasjoner, leverandører og andre aktører i kongress- og konferanseverdenen.

I etterkant av turen til ICCA World Congress, ble Region Stavanger en del av en helt ny arbeidsgruppe. I samarbeid med partnere fra Visit Oslo, Visit Bergen og Innovasjon Norge fikk vi i oppdrag å utarbeide en ny, norsk legacy-modell. I året som har gått har teamet vårt både deltatt på og arrangert workshops og begivenheter med legacy som hovedtema, for å sikre vår kompetanse på feltet, og passe på at vi har de verktøyene vi trenger for å jobbe aktivt med legacy i vår egen virksomhet.

Region Stavangers Legacy Workshop

I år hadde Region Stavanger gleden av å være arrangør og vertskap for ICCA Destination Marketing Eurpoean Business Workshop, en salgsfokusert B2B-workshop for ICCA-medlemmer fra alle deler av Europa. Deltagerne ble innlosjert på vakre Hotel Victoria i hjertet av Stavanger, og arrangementet ga oss en unik mulighet til å få arbeidet vårt med legacy ut i praksis.

Christine Yu Hsin Hou, forteller om ICCA og Best Cities Incredible Impacts Award

Som en introduksjon til det tre dager lange eventet, arrangerte Region Stavanger, i samarbeid med ICCA, en legacy workshop. Ved hjelp av presentasjoner og gruppeoppgaver, fikk deltagerne her mulighet til å diskutere hvordan legacy kan bli gjort til en aktiv del av både planleggingen og gjennomføringen av en kongress eller konferanse. Deltagerne fikk utvekslet kunnskap og erfaringer, og både vi og de lærte mye om hvordan lignende arbeid har blitt gjort av byråer og aktører i de europeiske landene. Blant temaene som ble diskutert var formålet og ambisjonen bak et arrangement, muligheter for positiv innvirkning på samfunn, og hvilke målgrupper som kunne dra nytte av arrangementet. Det ble lagt frem eksempler på hva slags potensiale arven etter et arrangement kan ha, som å fremme lokal forskning og vitenskap, legge til rette for samarbeid mellom forretningspartnere, promotere lokale bransjestandarder, eller oppmuntre til samarbeid mellom vitenskap og næringsliv.

Emnet legacy fikk raskt i gang livlige diskusjoner blant deltagerne. Her var engasjementet stort, og mulighetene gode for å utveksle kunnskap og la seg inspirere. Legacy-workshopen, i tillegg til vårt samarbeid med ICCA og jobben vi har gjort på områdene legacy og impact det siste året, har utstyrt oss med riktig verktøy, og gitt oss den innsikten vi trenger for å kunne gjøre den norske legacy-modellen så god og funksjonell som mulig.

«Å arrangere en legacy workshop var et initiativ fra Region Stavanger. Vi så det som en mulighet til å utfordre vår egen kompetanse rundt temaet, som vi nå er på god vei til å bygge opp. Workshopen ble en stor milepæl i legacy-prosjektet vi ble en del av i 2022, som skal vare frem til den nye modellen blir lansert. I tillegg til å være vertskap for dette i samarbeid med ICCA, er vi godt i gang med å teste ut modellen i ulike bid-prosesser som har foregått gjennom våren. Region Stavanger har vært en aktiv bidragsyter til en norsk legacy-modell, sammen med partnere fra Visit Oslo, Visit Bergen og Innovasjon Norge. Etter planen skal modellen lanseres over sommeren, og det gleder jeg meg stort til!»

Michelle Milas, Kongressjef i Region Stavanger

Arven til fremtiden

Den norske modellen for legacy har fått navnet «Pioneering Impacts». Målet med modellen er å strømlinjeforme den norske måten å jobbe med legacy på, og få legacy på agendaen for flere aktører i kongress- og konferansebransjen. Vårt håp er at Pioneering Impacts blir en ny start for møteindustrien i Norge, og at vårt arbeid med legacy, eller arv, skal legge igjen sine egne fotspor.