Region Stavanger har utpekt 16 nye ambassadører som har fått Ambassadørpris for 2017. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal åpnet årets ambassadørmottagelse, mens kongressjef Per Morten Haarr og eventsjef Anette Larsen Bognø, delte ut prisene. Deltakerne denne festkvelden er regionens fremste representanter innen næringslivet, fag- og idrettsmiljø, samt politisk ledelse.

Årets Region Stavanger Ambassadører! Årets Region Stavanger Ambassadører! Fra Venstre: Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad, Merete Eik (Stavangerregionen Havn), Geir Eikeskog (Sandnes IL), Jørn-Atle Erichsen (GTI Friidrett), Eventsjef Anette Larsen Bognø, Elin Lorentzen (Oljedirektoratet), Anne Mangen (Lesesenteret, UiS), Magnus Lund (Lund Gruppen Arrangement), Ole Gunnar Dokka (Rocket Grace), Rune Røksund (Rogaland Idrettskrets), Merja Riitta Stenroos (Universitetet i Stavanger), James Finucane on behalf of Martyn Reed (NuArt Festival), Rannveig Stangeland (Statoil), Ulf Rosenberg (EBBA – European Brass Band Association), Thor Otto Lohne ( North Sea Infrastructure AS), Per A. Thorbjørnsen (Folkehallene), Kongresssjef Per Morten Haarr, Gorm Haagensen (Ferrari Owners Club Norway). Ikke tilstede: Eric Toogood.

 

Ambassadørprogrammet: – en suksesshistorie

Region Stavangers ambassadørprogram er ambisiøst og dynamisk, med flere aktiviteter i løpet av året, og har vært operativt siden 2006. Ambassadørene som vinner prisene er aktive innen nasjonale og internasjonale nettverk, har ofte en nøkkelrolle innen lokalt næringsliv og forskningsmiljø, og samarbeider med Region Stavanger for flere konferanser og arrangementer til Stavangerregionen. Innen fagmiljøene så er det spesielt forskningsansatte ved Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssykehus man jobber tett med. Samarbeidet med Universitetet i Stavanger er formalisert, hvor vi sammen jobber for å få flere konferanser til Stavanger i regi av forskningsmiljøene ved Universitetet i Stavanger. Satsningen innen Arrangementsturisme omfatter idretts- og sportsmesterskap, og Region Stavanger har et formalisert samarbeid med Rogaland Idrettskrets.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad understreket; «Fagkongresser og arrangement har stor betydning for regional verdiskapning, og bidrar til å styrke Stavangerregionens omdømme nasjonalt og internasjonalt»  Med stor stolthet refererte hun til fantastiske resultater i 2017 med en dobling av antall ambassadører og prosjekter i arbeid for over 1.mrd i ringvirkinger. Hun takket både det offentlige og næringen for deres engasjement i satsingen og gratulerte årets Ambassadører.

”Ambassadørprogrammet baserer seg på vårt samarbeid med nøkkelpersoner i regionens fagmiljø, næringsliv, samt kultur- og idrettsmiljø. En rekke av de siste års større arrangementer i Stavangerregionen er resultatet av vårt langsiktige samarbeid, og et viktig satsingsområde for Region Stavanger. Programmet er veldig viktig for å skape vekst innen reiselivet i Stavangerregionen. Ambassadørprogrammet ble opprettet av Region Stavanger i 2006 og er et av de ledende i Europa”, sier Per Morten Haarr, kongressjef i Region Stavanger.

Verdiskaping, ringvirkninger og omdømme

Direkte Verdiskapning: Menon Business Economics, på oppdrag fra Norway Convention Bureau, estimerte ringvirkninger av kongresser i Norge (2012) til kr 3620 pr delegat, pr døgn. Dette betyr at en kongress med utstilling kan skape ringvirkninger for flere ti-talls millioner kroner. Fagkonferanser løfter frem bredden av ulike fagmiljø i regionen og gjør regionen til en mer attraktiv region for næringslivet og potensielle investeringer i regionen. For internasjonale arrangementer (idrett-og kultur) har en nasjonal arrangementskalkulator blitt benyttet til blant andre arrangementer som World Cup på Skøyter i Sørmarka Arena. Tallene for dette mesterskapet viste til en verdiskapning på 3292 per deltaker og en samlet verdiskapning for arrangementet på 11,2 millioner kroner i verdiskapning lokalt og nasjonal verdiskapning på vel 5,6 millioner kroner.  Ansvarlig for arrangementssatsingen, Anette Larsen Bognø, er entusiastisk over den positive utviklingen; «Regionen har etablert et godt rykte som arrangør av både nasjonale og internasjonale idrett- og kulturmesterskap. Bare i 2017 vant Region Stavanger frem idrett-/og kulturarrangement for over 70 millioner kroner i verdiskapning. I tillegg til den økonomiske verdiskapningen skaper slike arrangementer engasjement og stolthet lokalt og gjør regionen til en mer attraktiv region å besøke, men også å studere og bo i.» Samlet jobber Region Stavanger med potensielle internasjonale fagkonferanser, og idretts-/kulturarrangement, til regionen i størrelsesorden en – to milliard kroner.

Region Stavangers Ambassadørmottagelse er årets høydepunkt hvor de mest engasjerte initiativtakerne som sammen med Region Stavanger trukket sitt internasjonale nettverk til Stavangerregionen blir hedret. For 2017 ble prisene tildelt følgende personer under kveldens mottagelse i Stavanger Konserthus: (tekst og rekkefølge under som presentert i Stavanger Konserthus 8.mars)

Region Stavanger Ambassadører 2017

Internasjonale fagkonferanser – Akademiske

Anne Mangen Lesesenteret, UiS, The 16th IGEL Conference, 2018 / E-Read konferansen.
The International Society for the Empirical Study of Literature arrangerer sin akademiske konferanse, The IGEL Conference i Stavanger, i juli 2018. Konferansen samler ledende forskerer innen fagfeltet fra hele verden. Arrangementet samler ca 250 delegater, er biannual, og veksler mellom Europa og USA/Canada. er Professor Anne Mangen, Universitetet i Stavanger. Anne Mangen er tilknyttet Lesesenteret, hvor hun er professor i Lesevitenskap. Hennes forskning dreier seg om effekter og implikasjoner av digitalisering på lesing og skriving. I samarbeid med psykologer og nevrovitere har hun gjort en rekke eksperimenter der man sammenligner effekten av ulike teknologiske grensesnitt (papir og skjerm; penn og tastatur) på kognitive og emosjonelle aspekter ved lesing og skriving. Hun tok doktorgraden i medievitenskap ved NTNU, og har har jobbet ved Lesesenteret siden 2007. Hun er leder av COST E-READ, et EU-finansiert forskningsnettverk som samler mer enn 150 forskere fra 33 land.

Merja Riitta Stenroos, Universitetet i Stavanger, The 10th International Conference of Middle-English 2017
The International Conference of Middle-English samler anerkjente forskere og eksperter fra hele verden innen dette fagområdet. Denne konferansen er en akademisk paper-conference, og arrangeres bi-annually, i Europa. Typiske vertsbyer er universitetsbyer som Dublin, Cambridge og Wien. Konferansen samler ca 150 delegater. Pådriver for å få konferansen til Stavanger er Professor Merja Riitta Stenroos er Professor i engelsk språkvitenskap på Institutt for kultur- og språkvitenskap. Hun har en doktorgrad om middelalder-dialekter i Herefordshire. Hun har også hatt en viktig rolle i The Middle English Grammar Project (MEG) knyttet til Glasgow University. Stenroos har publisert en rekke forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter og bøker innen hennes fagområde. Hun har også utgitt en rekke bøker og diktsamlinger i hennes hjemland, Finland, som hun har vunnet anerkjennelse og priser for.

 Arrangement – Faste årlige arrangement

Jørn-Atle Erichsen GTI, 3-sjøersløpet/Stavanger Marathon
Jørn Atle Erichsen er styreleder i GTI Friidrett, en sprek løper som på dagtid jobber i oljeselskapet Statoil. Han er en av mange frivillige i friidrettsklubben med kun 250 medlemmer, og har som styreleder aktivt bidratt til å utvikle klubben sine to løp Stavanger Maraton og 3-sjøersløpet til å bli store internasjonale løp. GTI er nå også medlem av det internasjonale nettverket Association of International Marathons (AIMS). Klubben er sterkt aktiv på sosiale medier og dyktig i sin kommunikasjon med løperne, gjennom hele året. Løpene deres opplever sterk vekst fra år til år og har aldri hatt mer internasjonal deltakelse enn nå. Hele 13% av deltakermassen til Stavanger Marathon er eksempelvis bosatt utenfor Norge. Klubben og dens styret har i år også fått NM i Halvmaraton hit til regionen, som organiseres i anledning 3-sjøersløpet 2018.

Martyn Reed NuArt Festival, NuArt Festival
Martyn Reed er initiativtaker bak og direktør av NuArt Festival – en av verdens fremste internasjonale moderne urbane-/og gatekunst festivaler, som organiseres årlig i Stavangerregionen. Helt siden oppstarten i 2001 har NuArt Festival vært en plattform for nasjonale og internasjonale artister som arbeider utenfor det etablerte kunstmiljøet, og festivalen setter sitt preg på regionens vegger både utendørs og innendørs. Artistene som deltar er blant verdens mest anerkjente utøvere av offentlig kunst, og festivalen består i tillegg til sine utstillinger og arbeider også av forestillinger, debatter og workshops. Martyn Reed har gjennom sitt arbeid blitt en viktig samfunnsdebattant. NuArt Festival har innen reiselivet bidratt med organiserte NuArt Streetart-turer for grupper og turister og bidratt til å gjøre Stavanger til en mer attraktiv destinasjon. NuArt er også blitt eksportvare og Martyn Reed har utviklet en tilsvarende festival i Aberdeen. Daglig leder James Finucane Mottok prisen på vegne av Martyn Reed.

 – Magnus Lund Lund Gruppen Arrangement, Landstreff Stavanger
Magnus Lund er daglig leder i Lund Gruppen Arrangement og arrangør av Norges største musikkfestival for ungdom – Landstreff Stavanger. Med hele 14.000 gjester hver dag, hvorav over 85% er tilreisende, og over 30 konserter på 7 scener er Landstreffet blitt en fullverdig musikkfestival, og feiret i 2016 30-års jubileum! Landstreffet trekker internasjonale artister og har et godt rénomme som arrangør både blant artistene og deltakerne. Når Innovasjon Norge høsten 2017 gjorde sin undersøkelse om hva det snakkes om globalt når det gjelder Stavangerregionen, var Landstreffet og artistene som hadde vært på Landstreffet noe av det som ble trukket frem. Magnus er 4. generasjons medeier i Lund Gruppen Holding AS, et familieeid selskap som har vært i underholdningsbransjen siden 1895. Magnus har erfaring fra store festivaler som Quartfestivalen og Hovefestivalen, men har de siste 11 årene jobbet i Lund Gruppen Arrangement, blant annet med Landstreffet. Lund Gruppen Arrangement gikk i 2017 inn som medeier i musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand.

Internasjonale Fagkonferanser Energi

Elin Lorentzen og Eric Toogood, Oljedirektoratet, NDR2017 – National Data Repository Work Group Meeting.
National Data Repository Work Group Meeting ble arrangert i 2017, og hadde delegater fra hele verden. De representerer typisk myndighetsorganer med ansvar for petroleumsvirksomhet, eller nasjonale oljeselskaper. NDR konferansen ble første gang arrangert i 1996 og har totalt vært arrangert 13 ganger over hele verden, deriblant London, Baku, Cape Town, Calgary. Pådriverne bak konferansen var Eric Toogood og Elin Lorentzen, fra Oljedirektoratet.  Eric Toogood har utdannelse i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Statens Bibliotekhøgskole og har vært leder for Diskos siden 1999. Han har over 30 års erfaring i oljeindustrien med ulike lederroller innenfor data og informasjonsforvaltning og har vært ansatt i Oljedirektoratet siden 1987. Han sitter også i styret for Energistics som arrangerer NDR. Elin Elin Lorentzen representerer Diskos Management Team i Oljedirektoratet, som jobber på vegne av alle Diskos medlemmene og er bindeleddet mellom selskapene og databaseoperatøren. Hun har jobbet i OD siden 2003 og har i løpet av disse årene hatt flere ulike roller innen ledelse, dokumentforvaltning, informasjonsforvaltning og IT-relaterte prosjekter.

 – Rannveig Stangeland og Thor Otto Lohne, The 18th European Gas Conference 2017.
Konferansen hadde som hovedtema «Businessmodels in a more decarbonized European EnergyMarket» og ble arrangert i Stavanger 13. og 14. juni av Norsk Petroleumsforening og Conventor. Pådriverne bak konferansen var Rannveig Stangeland og Thor Otto Lohne. Rannveig Stangeland, har hatt en rekke roller innen kommunikasjon hos Statoil, og er nå kommunikasjonsdirektør for Utvikling og produksjon norsk sokkel. Stangeland har hatt en rekke styreverv i blant annet Den Norske Gassforening, World Energy Council, etc. Thor Otto Lohne, med bakgrunn fra blant annet Olje- og energidepartementet, Gassco og Statoil, og er nå i North Sea Infrastructure AS. Han var leder av programkomiteen for The 18th European Gas Conference.

 Rullerende arrangement/mesterskap

Ulf Rosenberg, EBBA (European Brass Band Association), Europeisk Mesterskap i Brass 2023
Ulf Rosenberg er president i det Europeiske Brass Band forbundet, han er utdannet musiker, journalist og jobber idag i oljeselskapet VNG Norge. Han er en engasjert trombonespiller og brenner for brass band miljøet både i Stavanger og i verden forøvrig. EM i Brass Band er verdens mest presitisjefylte korpskonkurranse og bekreftet til Stavanger og Stavanger Konserthus i 2023. Hele 30 korps fra hele Europa konkurrerer i mesterskapet og Norges Musikkorps Forbund er vertskap i samarbeid med brass band miljøet lokalt. Ulf har vært en aktiv støttespiller for å få mesterskapet til Stavanger i en årrekke. Ulf var tidligere president i det nasjonale forbundet, og sitter fortsatt i styret i Stavanger Brass Band.

Gorm Haagensen, Ferrari Owners Club Norway, Nordisk samling for Ferrari-eiere
Gorm Haagensen er mangeårig leder av FOC Norway, og representerer sine medlemmer også i internasjonale sammenhenger. Han planlegger et FOC Nordic Meeting 2019, som vil vise frem det beste av Rogaland, med kjøreopplevelser og stopp ved lokale attraksjoner og severdigheter. 6th Nordic Ferrari Meeting 2019 er det største årlige treffet for Ferrari-entusiaster i Norden, med deltakere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge. Arrangeres årlig, og samler ca 100 biler og 200 personer. Arrangementet går over tre dager. Ferrari-klubben ble stiftet i 1999, på Nærbø. Klubben er en del av et internasjonalt nettverk, med ca 17 000 medlemmer i 46 land, som møtes til treff, utstillinger, events og løp. Gorm Haagensen har vært nøkkelperson for å få dette arrangementet til Stavangerregionen.

Rune Røksund, Rogaland Idrettskrets, Idrettsgallaen 2019 & NM Veka.
Rune Røksund er daglig leder i Rogaland Idrettskrets, tidligere reklamemann og en aktiv fallskjermhopper. Han brenner for idretten og engasjerer seg aktivt for å bedre idrettens rammevilkår både lokalt og nasjonalt. Rogaland Idrettskrets har en strategisk samarbeidsavtale med Region Stavanger, og man har sammen fått en rekke arrangementer til regionen de siste to årene. De største er idrettens festdag Idrettsgallaen, som entrer DnB Arena første helgen i januar 2019, og NM Veka som er tildelt regionen både for 2018 og 2019. Idrettsgallaen inneholder både Norsk Tippings vorspiel, NIFs faglige seminar, idrettens festkveld, og avslutning med nachspiel. Samt omliggende aktiviteter tilknyttet idrettskretsens 100-årsjubileum. NM Veka 2018 avholdes 15.-19.august 2018 og samler opp mot 30 NM over 5 dager. For 2019 er antallet forventet til å passere 45 mesterskap over 10 dager. NM Veka er et nytt konsept fra Norges idrettsforbund og NRK, med Norsk Tipping som generalsponsor. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt hvor kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune vil være vertskap sammen med Idrettskretsen, og muligens flere kommuner vil kobles på etterhvert.

Internasjonale bransjekonferanser

Merete Eik, Stavangerregionen Havn, InPort Conference og Cruise Norway-konferansen, 2018
Merete Eik, Stavangerregionen Havn, er en profilert person, med mange roller og styreverv. Hun er til daglig havnedirektør i Stavangerregionen Havn, og har tidligere vært direktør for Rogaland Teater. Hun har økonomi-utdanning, jobbet med ledelse og drift i store deler av sin karriere. Merete Eik og hennes kollegaer ved Stavangerregionen Havn har en rekke arbeidsoppgaver, forretningsområder og kompetanseområder, og en viktig aktør i samfunnet. InPort-konferansen og Cruise Norway-konferansene, begge i 2018, vil samle flere hundre internasjonale delegater i Stavanger. Dette er fagkonferanser som omhandler digitalisering av sektoren, logistikk, havnedrift og cruise-turisme. Stavangerregionen Havn har ansvar for godstrafikk, ferjetrafikk, offshoretrafikk – og, cruisetrafikk. Selskapet er involvert i en rekke nasjonale og internasjonale bransjenettverk. Direktør Merete Eik har vært nøkkelperson for at disse to konferansene blir arrangert i Stavanger.

 

Ole Gunnar Dokka, Rocket Grace, European Space Agency BA– meeting 2018
Ole Gunnar Dokka er grunnlegger av Rocket Grace og primus motor bak Spaceport Norway, og jobber innen områdene design, innovasjon, teknologi og digitalisering. Han har bakgrunn fra Telenor og Statoil. I sistnevnte var han blant annet ansvarlig for digital- og media-strategi, utvikling og implementering av ny merkevare og åpen innovasjon for konsernet globalt. Han har siden våren 2016 ledet og utviklet Spaceport Norway som ny tverrindustriell møteplass, det tette samarbeidet med Norsk Romsenter og fjorårets konferanse har bidratt til å få ESA-konferansen til Norge og Stavangerregionen. Den europeiske romfartsorganisasjon (European Space Agency – ESA), er en samarbeidsorganisasjon mellom 22 europeiske land, Norge har vært fullverdig medlem siden 1987. ESAs hovedoppgave er å utvikle satellittsystemer og den tilhørende nødvendige infrastrukturen på bakken. I tillegg er en viktig oppgave utvikling av oppskytningsraketter. Satellitter blir utviklet både for rent vitenskapelige formål, men også for romsystemer for jordobservasjon, telekommunikasjon og navigasjon. ESA er også sterkt engasjert i arbeidet med den internasjonale romstasjonen ISS og arbeider langsiktig med etablering av prosjekter på månen, Mars og andre planeter. European Space Agency (ESA) Business Applications-conference 2018 omfatter mulighetene knyttet til romfartsteknologi, tjenester og infrastruktur som plattform for innovasjon og næringsutvikling. Konferansen samler vanligvis ca 250 fageksperter og forretningsutviklere fra Europa, men også andre deler av verden. Ole Gunnar Dokka har vært nøkkelperson for å få denne konferansen til Stavanger.

Rullerende arrangement/mesterskap fortsatt..

Geir Eikeskog Sandnes IL friidrett, NM Friidrett 2017/UM 2016 m.fl.
Geir Eikeskog er daglig leder i friidrettsgruppa i Sandnes Idrettslag. Friidrettsgruppa i Sandnes Idrettslag leverer årlig over 20 arrangementer, der de har fokus på breddeidretten i form av stevner for barn/ungdom, men også flere mosjonsløp. Sandnes Idrettslag arrangerte NM i friidrett august 2017 i Sandnes Idrettspark. Norgesmesterskapet ble en folkefest med rundt 13.000 tilskuere og mange sportslige høydepunkter, der idrettslag fra Rogaland gjorde en meget bra medaljefangst.  Mesterskapet krevde opp mot 20.000 dugnadstimer av en stab på rundt 350 frivillige. Norgesmesterskapet blir i vide friidrettskretser omtalt som et av de beste gjennom tidene.

Per A. Thorbjørnsen Folkehallene, EM Curling, VM Curling Veteran, VM Curling Mixed Double 2019, World Cup Skøyter x 3
Per A. Torbjørnsen er styreleder i Folkehallene og en aktiv politiker for Venstre. Han er gruppeleder for Stavanger Venstres bystyregruppe, medlem av formannskapet og kommunalutvalget. Som styreleder har han bidratt aktivt for å legge til rette for at administrasjonen i Folkehallene har kunnet jobbet mot enkelte miljøer for å tiltrekke seg store internasjonale arrangement. Folkehallene har de siste årene opplevd stor suksess med å tiltrekke seg og gjennomføre blant annet EM i Curling 2013, World Cup på skøyter hele tre ganger, World Cup i klatring 2015, og har nå fått bekreftet to nye VM i curling, nemling VM Curling for veteraner og VM Curling Mixed Double. Arrangementene har i etterkant blitt beskrevet som særdeles vellykket, og Sørmarka Arena ble etter WC på Skøyter omtalt som en av Europas beste lavlands skøytebaner.

For mer informasjon om satsingen eller spørsmål, ta kontakt med:

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad: 948 78 750 / elisabeth.saupstad@regionstavanger.com
Internasjonale fagkonferanser: Kongressjef Per Morten Haarr: 944 99 106/ per.morten.haarr@regionstavanger.com
Idrett-/og kulturarrangement: Director Events Anette L. Bognø: 991 13 883/ anette.larsen@regionstavanger.com