Et godt utbygd rutenett er helt avgjørende for regionens næringsliv og for å tiltrekke seg nye bedrifter. For reiselivet er dette en faktor som spiller en meget viktig rolle i kampen om internasjonale kongresser og events. En blir ikke tatt med i betraktningen om en ikke har gode direkteruter til eksempelvis London, Frankfurt og Amsterdam. Det er videre en forutsetning for fremtidens reiselivsvekst og det kreves handlekraft, finansielle muskler og mobilisering for å lykkes.

Hva mener lufthavndirektør Leif A. Lorentzen om dette?